Türkiyenin Çevre Sorunları Kısaca Nelerdir?

Türkiyenin Çevre Sorunları, Ülkemizin Çevre Sorunları, Türkiyenin Çevre Sorunları Nelerdir?, Türkiyenin Çevre Sorunları Hakkında Kısa Bilgi, Ülkemizin Çevre Sorunları Kısaca, Çevre Sorunları Nelerdir?

TÜRKİYE’NİN ÇEVRE SORUNLARI

Türkiye’de doğal ortamı bozan belli başlı çevre so­runları şunlardır:

Hava Kirliliği: Sanayi tesisleri, taşıtlar, iklim özellikle­ri ve yerleşme sahasının yüzey şekli hava kirliliğini ar­tıran başlıca etkenlerdir. İstanbul, İzmit gibi yerlerde hava kirliliğinin artmasında sanayi tesislerinin ve taşıt sayısının fazla olması etkili olurken, Erzurum, Sivas, Eskişehir, İnegöl gibi etrafına göre çukurda yer alan yerleşim alanlarının yüzey şekli etkili olmuştur.

Sanayi tesislerinin bulunduğu alanlarda hava kirliliği, yanlış yer seçimi ve baca gazlarının yeteri kadar filtre edilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Su Kirliliği: Ülkemizde de dünyanın birçok yerinde olduğu gibi sanayi tesislerinin yoğun olduğu alanlar­daki su kirliliği (akarsu, göl ve deniz) önemli boyutla­ra ulaşmıştır. Özellikle İzmit ve İzmir körfezlerinde do­ğal canlı ortamı bu durumdan çok fazla etkilenmiştir.

Ülkemizde su kirliliğinin önemli boyutlara ulaşmasın­da ev atık sularının, sanayi tesislerinden kullanılan su­ların akarsu, göl ve denizlere bırakılması etkilidir. Akarsularımızdan Meriç, Susurluk, Gediz, Büyük Men­deres, Porsuk çayında kirlilik oldukça fazladır.

Sapanca, Manyas, UlubatİznikAkşehir ve Eber göl­lerinde evsel ve sanayi atıkları sonucunda kirlilik ol­muştur. Bu göllerde canlı hayatı zarara uğramıştır.

Denizlerimizin kirlenmesinde kanalizasyon suları, fabrika atıkları, tankerlerden kaynaklanan sızıntılar et­kili olmaktadır. Karadeniz’in kirlenmesinde Romanya sahillerine karışan ağır metaller, İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e gelen yağlı kirleticiler etkili olmuştur. Ay­rıca fazla yağışlardan dolayı tarımsal alanlardan’taşı­nan civa da Karadeniz’in kirlenmesinde etkilidir.

Bir iç deniz olan Marmara’nın kirlenmesinde başta İz­mit ve istanbul’dakiler olmak üzere çeşitli sanayi tesislerinden kaynaklanan atıkların etkisi vardır. Ege Denizi’nde özellikle İzmir Körfezi ile nehirlerin ağızlarında­ki kirlilik fazladır. Akdeniz’deki kirliliğin nedeni ise tan­kerlerin kaçak olarak boşalttığı yağlı sular, tarımsal alanlardan gelen sular ve fabrikalardan kaynaklanan atıklardır.

Katı Atıklar: Tarımsal, endüstriyel ve evsel kullanım sonucu katı atık yani çöp sorunu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde son yıllarda şehirleşmenin artması ile çöplerin toplan­ması, uygun yerlerde biriktirilmesi ve tekrar kullanıla­bilir hale getirilmesi önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunları en fazla yaşandığı merkezler İstanbul, İz­mit, Ankara ve İzmir’dir.

Plastik torba ve şişe gibi atıkların ayrışması zor oldu­ğundan uzun yıllar etrafta kalarak çevre kirliliğine ne­den olmaktadır.

Türkiyenin Çevre Sorunları
Türkiyenin Çevre Sorunları

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir