GENEL KÜLTÜR Archive

Fonksiyonel Örgüt Yapısı

Fonksiyonel Örgüt Yapısı Hakkında Bilgi, Fonksiyonel Örgüt Yapısı Nasıldır?, Fonksiyonel Örgüt Yapısı İle İlgili Bilgi FONKSİYONEL ÖRGÜT YAPISI Fonksiyonel yapı, örgüt yapı türleri içinde en yaygın olanıdır. Fonksiyonel yapı bir örgütteki üretim, satış, pazarlama ve finans gibi temel fonksiyonlar üzerine kuru­ludur. Örgüt yapısının etkinliği bu temel fonksiyonların bölümlendirilmesine daya­nır. Şekil 6.1’de fonksiyonel yapı gösterilmiştir. Fonksiyonel

Bölümlü Örgüt Yapısı

Bölümlü Örgüt Yapısının Hedefi Nedir?, Bölümlü Örgüt Yapısı Hakkında Bilmediklerimiz, Bölümlü Örgüt Yapısı Nedir?, Bölümlü Örgüt Yapısı Hakkında Bilgi BÖLÜMLÜ ÖRGÜT YAPISI Çok büyük ve ürün çeşitliliği miktarı çok olan örgütlerde yaygın olarak tercih edilen ürün odaklı bir yapıdır. Bölümlü yapılar, araştırma geliştirme üretim, finans ve pazar­lama gibi amaçları gerçekleştirmek üzere temel kaynaklara sahip kendi

Matris Örgüt Yapısı

Matris Örgüt Yapısı Nedir?, Matris Örgüt Yapısı Hakkında Bilgi, Matris Örgüt Yapısının Özellikleri, Matris Örgüt Yapısının Amacı, Matris Örgüt Yapısının Temeli Nedir? MATRİS ÖRGÜT YAPISI Matris yapı 1970’li yıllarda yaygın kabul görmüş bir yapıdır. Matris yapının özelli­ği, hem ürün hem de fonksiyonel yapıların eşzamanlı yani bir arada uygulanması­dır. Matris yapı, benzer uzmanların beraber gruplandığı ve

Şebeke (Network) Örgüt Yapısı

Şebeke Örgüt Yapısı, Network Örgüt Yapısı, Şebeke Örgüt Yapısı Nasıldır, Şebeke Örgüt Yapısı Hakkında Bilgi, Network örgüt yapısı hakkında bilgi ŞEBEKE ( NETWORK) ÖRGÜT YAPISI Şebeke yapı, örgütün bir ürün ya da hizmeti üretebilmek için gereken ana fonksi­yonlarının organizatör firma tarafından yönetilen farklı firmalara dağıtılması anla­mına gelir. Üretim, tasarım, finans, satış ve pazarlama gibi fonksiyonların

Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi

Türkiye Vergi Sistemi, Türk Vergi Sistemi, Türk Vergi Sisteminin Tarihi, Türk Vergi Sisteminin Tarihsel Gelişimi TÜRK VERGİ SİSTEMİ A.    1950 SONRASI Türk Vergi Sistemi 1950 yılında yapılan reform ile çağ­daş bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Dolayısıyla 1950 öncesi vergi uygulamaları üzerinde durulmayacaktır. Ülkemizde ilk köklü vergi reformu, 1949 yılında mec­listen çıkan ve 1950 yılında yürürlüğe giren

Kurumlar Vergisi Neden Alınır? Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi Nedir?, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisini Kim Öder?, Kurumlar Vergisi Neden Alınır?,  kurumlar vergisi muafiyeti, Kurumlar Vergisi Oranları, Kurumlar Vergisi Örnek KURUMLAR VERGİSİ Kurumlar vergisi konusu bu ünitede on ayrı başlık altında incelenecektir. Gelir vergisi kısmında yapıldığı gibi, dar mükellefleri ilgilendiren düzenlemelere (ilk başlıktaki tanım dışında) son başlığa kadar girilmeyecek, konunun

Dernek Nedir? Nasıl Kurulur

Dernek Nedir?, Dernek Ne Demek?, Dernek Nasıl Kurulur?, Dernek, Dernekler Nasıl Kurulur?, Dernek Nedir? Kısaca DERNEK NEDİR? NASIL KURULUR? Dernekler kural olarak bazı sosyal, kültürel, siyasi, ilmi, sportif amaçlar­la kurulmakta olup iktisadi amaç taşımazlar. KVK’nın 2. maddesinin 5. bendi, sen­dikaları dernek; cemaatleri ise vakıf hükmünde kabul etmiştir. En az yedi kişinin bir araya gelmesiyle kurulan ve

Örtülü Sermaye Kısaca Nedir?

Örtülü Sermaye, Örtülü Sermaye Nedir?, Örtülü Sermaye Nasıl Hesaplanır?,  ÖRTÜLÜ SERMAYE Diğer bir indirilemeyen gider olan örtülü sermaye üzerine yürütülen faizlerle ilgili düzenleme, KVK’nin 12. maddesinde yapılmıştır: “Kurumlann, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan
Ödev Ödev