İNSAN SAĞLIĞINA ETKİ EDEN FİZİKSEL ETMENLER NELERDİR? RESİMLİ

İnsan Sağlığına Etki Eden Fiziksel Etmenler Hakkında Bilgi, Sağlığımıza Etki Eden Fiziksel Etmenler Nelerdir?, Sağılığımıza Etki Eden Fiziksel Etmenler Kısa Bilgi

Sevgili Okuyucular Sizlere Bu Yazımızda
İnsan Sağlığına Etki Eden Fiziksel Etmenler
Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız Şimdiden İyi Okumalar…

1- Ses Kirliliği

2-Toprak Kirliliği

3-Atık Sular

İNSAN SAĞLIĞINA ETKİ EDEN FİZİKSEL ETMENLER

– İçme ve kullanma suları,
– Radyasyon,
– Atıklar,
– Gürültü,
– Konutlar,
– Işık,
– İklim Koşulları,
– Giyim eşyası,
– Hava
– Halka açık yerler,

Bu etmenlerden bazılarının insan sağlığını ne şekilde etkilediğini kısaca açıklayalım.

Susuz bir çevrenin temiz ve sağlıklı olacağı düşünülemez. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlarda hastalıkların yüzde sekseni temiz su eksikliği ile ilgilidir. Bu nedenle içme ve kullanma suları hastalık etkeni taşımamalıdır. Kirli sularda bulunan bakteriler, virüsler ya ada parazitle bulaşıcı hastalıklara yol açabilir. Tifo, kolera, çocuk felci, dizanteri bu hastalıklara örnek verilebilir. Ayrıca içme sularına karışan arsenik, kurşun, civa gibi maddeler zehirlenmelere yol açabilir. Suların kirlenmesine yol açan en önemli etken atıklardır. İnsan ve hayvan vücudundan atılan dışkıların sulara karışması da kirlenme nedenlerinden biridir. Ev, iş yerleri, sanayi tesisleri gibi yerlerde oluşan çöplerin ve diğer kirletici maddelerin sulara karışması da insan sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Fiziksel bir etmen olarak kişinin yaşadığı konutun güneş ışığı alması, yeterince büyük ve uygun aydınlatılmış olması gerekir. Yaşanılan bölgenin iklim özellikleri insan sağlığını doğrudan etkiler. Örneğin sıcak bölgelerde yaşayan insanlarda Güneş ve nemin etkisiyle solunum ve dolaşım sistemi bozuklukları görülebilir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir