Girişimciliğin Sosyal ve Ekonomik Hayattaki Önemi

Girişimciliğin Sosyal ve Ekonomik Hayattaki Önemi,Girişimciliğin Sosyal ve Ekonomik Hayattaki Önemi Nedir,Girişimcilik

Girişimciliğin Sosyal ve Ekonomik Hayattaki Önemi

GİRİŞİMCİLİĞİN SOSYAL HAYATTAKİ ÖNEMİ

Girişimciler, yaşamı kolaylaştıran yenilikleri insanlığın hizmetine sunan kişilerdir. Bu yenilikler; ürün ve hizmet çeşitlerinde olabileceği gibi yeni üretim, pazarlama, finans tekniklerinde de olabilir. Girişimciler insanların huzur ve refahını artırırlar. Girişimcilik fonksiyonu sonucunda insanlar tatmin olmakta, gelirlerini yükseltmekte ve yaşamdan tat almaktadırlar.

Girişimcilik, sosyal yaşamın ya da toplum organizmasının kök hücrelerinden biridir. Toplumun sağlığı, huzuru, refahı, istihdamın artması ve gelir dağılımının iyileşmesi, bu hücrelerin korunmasına ve kalkınmasına bağlıdır.

GİRİŞİMCİLİĞİN EKONOMİK HAYATTAKİ ÖNEMİ

Girişim, günümüzde yeni iş alanları oluşturma, istihdamı artırma, rekabet edebilme ve ekonomik büyümeyi sağlama aracı olarak görülmektedir. Aynı zamanda kişisel gelişimi ve sosyal sorunları çözmeye yardımcı olabilir.

Girişimcilik, yeni kaynaklarla, yeni teknolojilerle toplumu tanıştırır ve böylece daha önce kullanılmayan ya da daha az kullanılan kaynakları ekonomiye kazandırır. Kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut girdilerin değişik biçimlerde kullanılmasıyla üretimi artırmış olur.

Yeni açılan veya yeniden yapılandırılan bir firma ülkenin istihdam hacmini artırır, işsizlik sorununa çözüm imkânı sunar ve bunların sonucunda da ekonomik kalkınma pozitif bir ivme kaydetmiş olur. Girişimci; yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulamasını hızlandırır, yeni endüstrilerin doğmasına yol açar. Hızla büyüyen sektörler yarattığı için ekonomik büyümeyi hızlandırır.

Türkiye’de istihdam edilen nüfusun yaklaşık olarak % 25’i kendi hesabına iş yapan girişimcilerden oluşmaktadır. Yine yaklaşık olarak % 60’ı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak bir iş yerinde çalışmaktadır. Toplam nüfusa bakıldığında ise her 100 kişiden sadece 6 kişi kendi işini yapmaktadır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir