Atatürk’ün Matematiğe verdiği önem nedir?

Atatürk’ün Matematiğe verdiği önem,Atatürk’ün Matematiğe verdiği değer nedir

Atatürk’ün Matematiğe verdiği önem

Atatürk’ün matematiği ne kadar sevdiğini matematik öğretmeninin olmadığı günlerde sınıftaki diğer arkadaşlarına matematik dersi vermesinden anlayabiliriz. Ayrıca Atatürk’ün matematik alanındaki çalışmaları ve sözleri de matematiğe verdiği önemi ortaya koymaktadır.
Atatürk, eğitim ve öğretime de büyük önem vermiş matematik derslerinde kullanılan ve okunup anlaşılması çok zor olan terimlerin (zâviye açı, mustatîl dikdörtgen, muhit çevre, murabbakare, res köşe v.b) adlarını değiştirerek matematik dersinin öğrenciler tarafından sevilip kolay anlaşılmasını sağlamıştır.
Atatürk bir geometri kitabı yazmıştır. Bu kitap ilk kez 1937 yılında Geometri öğretenlere ve bu konuda bilgi isteyenlere kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca yayınlanmıştır. Atatürk bu eserde günümüzde kullandığımız terimleri türetmiştir.
Ayrıca Sivas’ta bizzat geometri dersi anlatmıştır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir