GÖZLEM KISACA NEDİR NİCEL VE NİTEL GÖZLEM ÖRNEKLERİ

Gözlem Kısaca Nedir Nicel ve Nitel Gözlem Örnekleri,Gözlem Kısaca Nedir Nicel ve Nitel Gözlem Örnekleri Hakkında Bilgi,Gözlem Kısaca Nedir

GÖZLEM KISACA NEDİR NİCEL VE NİTEL GÖZLEM ÖRNEKLERİ

İyi bir bilim insanı öncelikle çok iyi bir gözlemci olması gerekir. Öte yandan gözlem yapmak için bilim insanı olmaya gerek yoktur. Toplum içinde bireylerin daha başarılı olması için iyi birer gözlemci olması gerekir. Kişilerin gözlemleri: Karşılaştıkları olayların değerlendirilmesinde, zamanında ve doğru kararlar alabilmelerinde büyük avantajlar sağlar. Bu nedenle gözlem yaşamın her alanında vardır.

Temel doğa bilimi olan fizik, evrenin sırlarını maddenin yapısını ve bunların arasındaki etkileşimleri açıklamaya çalışırken başlıca iki metot kullanır. Bunlar gözlem ve deneydir. Bilim insanı öncelikle problemi belirler. Belirlenen problem doğrultusunda çeşitli gözlemler yapar, gözlemlerin ışığında problemin çözümüne yardımcı olacak hipotez önerir, gözlemlerine göre önerilerde bulunur, bunları teste tabi tuta ve sonuçlar çıkarır. Gözlem bilimsel yöntemin ilk aşamasıdır. Gözlem yoluyla, gerçekler tek tek zihinlerde oluşur. Bu nedenle gözlemin fizikteki yeri büyüktür.

Gözlem bilimsel sürecin başlangıcıdır. Sistemli olarak, dikkatli bir şekilde bakmaktır. İnsan her yaşta merakı ve ihtiyaç duyduğu oranda gözlemcidir.

Gözlem: Bir olayı anlamak için, onun kendiliğinden meydana gelen belirtilerine müdahale etmeden duyu organlarını veya araç ve gereçleri kullanarak gözden geçirme işidir. Eğer müdahale varsa o gözleme ”deney” denir. Gözlemi yapan kişi koşulları gözeterek nitel veya nicel gözlem metotlarından birini veya her ikisini de kullanabilir.

Nitel Gözlem: Ölçü araçları kullanılmadan, ”nedir?” sorusuna duyu organlarıyla cevap verilen gözlem biçimidir.

Nicel Gözlem: Nesnel, herkesçe aynı olan, ölçmeye dayanılarak yapılan ve sonucu rakamsal olarak belirten gözlemdir.

Gözlem çalışmaları, gerçekleştiği ortama göre laboratuvar gözlemi veya doğal ortam gözlemi olarak yapılabilir.

Bir kap içinde bulunan sudan çıkan buhara göre suyun sıcak mı yoksa soğuk mu olduğunu söyleyebiliriz. Aynı suyun içine parmağımızı soktuğumuzda suyun sıcaklığı veya soğukluğu hakkında yargıda bulunabiliriz. Yaptığımız bu gözlemler kişisel özelliklere bağlıdır. Bir kişinin çok sıcak dediği suya bir başka kişi ılık veya sıcak diyebilir. Bu şekildeki bir gözlemle suyun sıcaklığı hakkında bir yargıya varırız.

Bir başkası aynı suyun içine termometre koyarak suyun sıcaklığını ölçmesi durumunda rakamla ifade edebileceği bir değer bulur. Aynı şekilde değişik kişiler yaptıkları ölçümlerde suyun sıcaklığını yaklaşık olarak der defasında aynı bulur.

Kabın içindeki suyun sıcaklığını sudan çıkan buhara göre veya parmağıyla bulmaya çalışan kişilerin yapmış olduğu gözlem nitel gözlemdir. Termometreyle suyun sıcaklığını rakamsal olarak ifade eden kişilerin yapmış oldukları gözlem ise nicel  bir gözlemdir.

♦ Yani gözlemi yapan kişi sıcak su diyorsa bu nitel bir gözlem, 70 °C (derece celsius) su diyorsa bu nicel bir gözlemdir.

♦ Öyleyse nitel gözlemlerin kişiden kişiye değiştiğini, nicel gözlemlerin ise daha objektif olduğunu söyleyebiliriz.

Fizikle ilgili bir olayı incelerken sadece gözlem yaparak elde ettiğimiz veriler o olayı açıklamak için çoğu zaman yeterli olmaz. Böyle bir durumda fizikçiler olayı daha anlaşılır hale getirmek, olay hakkında daha çok veri toplamak için deneyler yaparlar. Yapılan bu deneylerde incelenen olayın karmaşıklığına göre olayın tümünü değil de önemli bir veya bir kaç özelliğini inceleyecekleri düzenekler hazırlarlar.

Fiziksel olayları doğal ortamlarında gözleyemeyeceğimiz veya olayı basitleştirerek kontrollü bir şekilde inceleyemeyeceğimiz durumlar olabilir. Bu tür olayları istenen hali ile inceleyebileceğimiz özel olarak hazırlanmış ortamlara laboratuvar denir.

laboratuvarda kontrol şartları gerektiği gibi düzenlendiği için gözlem ve ölçme kolaylaşır. Fizikçiler yaptıkları deneylerde elde ettikleri verileri yorumlayarak olaylara açıklama getirirler.

Fizikte bilimsel gerçekler laboratuvarlarda yapılan gözlem ve deneylerle ortaya çıkar. Daha önce ortaya atılan hipotezler laboratuvarlarda doğrulanır. Kütle çekim yasası, enerjinin korunumu gibi yasalar kanıtlanır. Ancak bir fizikçi bilir ki olayları açıklamak için ileri sürenler yasa dahi olsa hiçbir zaman kesin doğru olamaz. Bazen de laboratuvarda bilimsel gerçek olarak bilinen kuralların yanlışlıkları veya eksiklikleri gösterilir. Daha önce parçalanamaz diye bilinen atom laboratuvarlarda parçalanmıştır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir