Kütahya – Eskişehir Muharebeleri Hakkında Bilgi

Kütahya – Eskişehir Muharebeleri Hakkında Bilgi

Kütahya – Eskişehir Muharebeleri
I ve II. İnönü Muharebelerinde yenilen Yunanlılar, TBMM Hükûmeti’ni ortadan kaldırıp Millî Mücadele hareketini engellemek, Sevr Antlaşması’nı Türk milletine kabul ettirmek amacıyla hazırlıklara başladılar. Asker ve silah sayısı olarak Türk ordusundan çok daha büyük bir ordu ile Eskişehir ve Kütahya üzerine yürüdüler. Zaferlerinden o kadar emindiler ki Yunan Kralı röportaj için gazetecilere Ankara’da randevu verdi.

30 Ekim 2014 Saat : 9:57
admin
devamını oku

Mustafa Kemal “Milletin makus talihi” sözüyle ne anlatmak istiyor?

 Mustafa Kemal “Milletin makus talihi” sözüyle ne anlatmak istiyor?

Mustafa Kemal “Milletin makus talihi” sözüyle ne anlatmak istiyor?

Yunanlılar 26 Mart’ta Afyon’u işgal etti. Yunanlılarla sıcak temas, düşman üzerine yapılan kararlı taarruz 27 Mart 1921 günü İnegöl Cephesinde başladı. Savaş 30 Mart’a kadar 3 gün sürdü. Türk Ordusu büyük güçlükler içinde, bütün ihtiyat kuvvetlerini de kullanmak suretiyle, üstün kahramanlıklar gösterdi. 31 Mart’ta düşman cephesinde sarsıntılar başladı. İsmet Bey bütün birliklerine taarruz emrini verdi, akşama doğru Yunan Ordusu ric’at etmeye başladı.

30 Ekim 2014 Saat : 9:53
admin
devamını oku

II. İnönü Muharebesi Hakkında Bilgi

II. İnönü Muharebesi Hakkında Bilgi

II. İnönü Muharebesi
Londra Konferansı’nda isteklerini kabul ettiremeyen İtilaf Devletleri Yunan ordusunu bir kez daha harekete geçirdi. Yunan ordusu I. İnönü Muharebesi’nde uğradığı yenilgiyi telafi etmek, kendisine destek olan İtilaf Devletlerine gücünü göstermek istiyordu. Yunanlıların amacı Eskişehir ve Kütahya’yı ele geçirerek Ankara üzerine yürümekti. 23 Mart 1921 günü Yunanlılar, Bursa üzerinden Eskişehir’e, Uşak üzerinden Afyon’a doğru saldırıya geçtiler.

30 Ekim 2014 Saat : 9:51
admin
devamını oku

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması Hakkında Bilgi

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması Hakkında Bilgi

Türk-Afgan Dostluk Antlaşması

Türk heyeti Moskova Antlaşması için Moskova’da iken yine bu şehirde bulunan, bağımsızlığını yeni kazanan Afganistan’ın temsilcileri ile de temaslarda bulundu ve taraflar arasında 1 Mart 1921’de Türk-Afgan Dostluk Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Afganistan TBMM Hükûmeti’nin, TBMM de Afganistan’ın bağımsızlığını tanıdı. Taraflardan birine yapılacak bir saldırının, diğer tarafa da yapılmış sayılacağı kabul edildi ve taraflar tehdidi birlikte bertaraf etmeyi kabul ettiler.

30 Ekim 2014 Saat : 9:42
admin
devamını oku

Moskova Antlaşması Hakkında Bilgi

 Moskova Antlaşması Hakkında Bilgi

Moskova Antlaşması

I. Dünya Savaşı’nda Rusya, İtilaf Devletleri yanında yer almış, Osmanlı Devleti ile savaşmıştı. Ancak 1917 yılında Rusya’da Bolşevik İhtilali çıkmış, bu ihtilal sonucu Çarlık Rusya’sı yıkılmıştı. Çarlık Rusya’sının yerini alan Sovyetler Birliği savaştan çekildi. İtilaf Devletleri Sovyetler Birliği’ne karşı cephe aldılar. Sovyetler Birliği kendisine karşı düşmanca hareket eden İtilaf Devletleri’nin Anadolu ve Boğazlara yerleşmesini güvenliği açısından tehlikeli buluyordu.

30 Ekim 2014 Saat : 9:41
admin
devamını oku

Londra Konferansına İstanbul ve Tbmm Hükümeti Neden Davet Edilmiştir?

Londra Konferansına İstanbul ve Tbmm Hükümeti Neden Davet Edilmiştir?

Londra Konferansına İstanbul ve Tbmm Hükümeti Neden Davet Edilmiştir?

I. İnönü Zaferi İtilaf Devletleri arasında mevcut görüş ayrılıklarını artırdı. Fransızlar Güney Cephesi’nde önemli bir direnişle karşılaşmışlar, Anadolu’da varlıkları tehlikeye düşmüştü. İtalyanlar da İzmir ve çevresinin Yunanlılara bırakılmasından rahatsız idiler. Türk milleti vatanın her köşesini büyük gayret ile savunuyordu. İtilaf Devletleri bu şartlar altında Sevr Antlaşması’nın bazı maddelerini değiştirerek kabul ettirmek istediler.
Londra’da toplanacak olan konferansa Osmanlı Hükümeti ile birlikte dolaylı yoldan TBMM Hükümeti de davet edildi.

30 Ekim 2014 Saat : 9:13
admin
devamını oku

I. İnönü Muharebesi Hakkında Bilgi

I. İnönü Muharebesi Hakkında Bilgi

I. İnönü Muharebesi
İngiltere’nin desteğini alan ve Batı Anadolu’daki Çerkez Ethem olayından yararlanan Yunan ordusu 6 Ocak 1921’de Bursa ve Uşak’tan hareket ederek Eskişehir ve Afyon yönünde ilerledi. Yunanlıların amacı Eskişehir’i ele geçirip demir yolu hattını kontrol altına almak ve daha sonra da Ankara’daki TBMM’yi ortadan kaldırmak idi.
Türk ordusu Yunan kuvvetlerini Eskişehir’in batısındaki İnönü mevkiinde karşıladı. Albay İsmet Bey komutasındaki düzenli ordu 10 Ocak 1921’de kendinden daha güçlü olan Yunan ordusunun ileri harekâtını durdurdu. Yunan ordusu Bursa yönünde geri çekilmek zorunda kaldı. Bu başarının ardından ordumuz Yunanlılara sığınan Ethem’in kuvvetlerini de mağlup etti.

30 Ekim 2014 Saat : 8:59
admin
devamını oku

Kurtuluş Cephesinde Batı Cephesi

Kurtuluş Cephesinde Batı Cephesi

Kurtuluş Cephesinde Batı Cephesi
Kurtuluş Savaşı’nın kaderini tayin eden cephe Batı Cephesi’dir. Batı Cephesi’nde savaş, Yunanlıların 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgali ile başladı. İşgale karşı halk bir yandan Millî Cemiyetler kurdu bir yandan da Kuvayımilliye birlikleri oluşturarak direnişe geçti. İzmir’in işgali ile yetinmeyen Yunan ordusu Batı Anadolu’nun içlerine doğru ilerlemeye başladı.

30 Ekim 2014 Saat : 8:40
admin
devamını oku

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İngilizler haksız şekilde birer Türk toprağı olan Musul, İskenderun, Kilis, Antep, Maraş ve Urfa’yı; Fransızlar ise Adana, Mersin ve Osmaniye’yi işgal etmişlerdir. Bir yandan da Fransa ile İngiltere aralarında yaptıkları antlaşma uyarınca Ortadoğu’yu nasıl paylaşacaklarını belirlemişlerdi. Buna göre, Irak ve Filistin İngiliz mandası, Suriye ve Lübnan da Fransız mandası altına giriyordu. Daha sonra Antep, Maraş, Urfa da İngiltere tarafından Fransa’ya bırakıldı. Fransızlar işgal ettikleri vilayetlerimize Ermenileri yerleştirerek silahlandırdılar.

30 Ekim 2014 Saat : 8:18
admin
devamını oku

Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi

Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi

Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi
Doğu Cephesi’nde mücadele verdiğimiz Ermeniler yüzyıllarca Osmanlı Devleti sınırları içinde barış ve refah içerisinde yaşamışlardır. Osmanlı Devleti dillerine, dinlerine yaşam ve kültürlerine müdahale etmemiştir. Ancak 19. yüzyıl sonlarından itibaren Rusya ve İngiltere bağımsızlık vaadiyle Ermenileri Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmışlardır. Ermeniler Doğu Anadolu’da çoğunlukta olmamalarına rağmen bağımsız bir devlet kurmak için silahlandılar. I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Ruslarla beraber hareket eden Ermeniler Osmanlı Devleti’ne isyan ettiler. Bu isyan üzerine Ermeniler ülkenin güney bölgelerine göç ettirildi.

30 Ekim 2014 Saat : 8:13
admin
devamını oku

Sevr Anlaşması ve Mustafa Kemalin Tepkisi

Sevr Anlaşması ve Mustafa Kemalin Tepkisi

Vatanımızın İtilaf Devletleri tarafından paylaşılması tasarısı olan Sevr Antlaşması’na Mustafa Kemal ve Türk milletinin nasıl tepki vermiştir

I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri savaşın galipleri olarak İttifak Devletleriyle önce ateşkes antlaşmaları imzaladılar. Daha sonra da kalıcı barışı sağlayacak antlaşmalar imzalandı. Ancak Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında barış antlaşması 1920 yılına kadar imzalanamadı. İtilaf Devletleri arasında Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşılması konusunda çıkan anlaşmazlıklar barış antlaşmasının imzalanmasının gecikmesine sebep oldu.

29 Ekim 2014 Saat : 7:36
admin
devamını oku

Büyük Millet Meclisine Karşı İsyanlar Hakkında Bilgi

Büyük Millet Meclisine Karşı İsyanlar Hakkında Bilgi

Büyük Millet Meclisine Karşı İsyanlar
BMM’nin açılışından sonra en çok uğraştıran konulardan biri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Meclise karşı çıkan ayaklanmalar olmuştur. Bu ayaklanmalar İstanbul Hükûmeti ve İtilaf Devletlerinin desteği ile kısa sürede Anadolu’ya yayıldı.
İstanbul Hükûmeti Millî Mücadele hareketini yok etmek için halkımızın dinî duygularını dahi istismar etmekten çekinmemiş, Millî Mücadele hareketine katılanları asi ilan etmiştir. Bununla da yetinmeyen İstanbul Hükûmeti Kuvayımilliye’ye karşı Kuvayıinzibatiye (Halifelik ordusu) adını verdiği bir ordu kurdu.

29 Ekim 2014 Saat : 7:20
admin
devamını oku

Son Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı milli ve Büyük Millet Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi Misak-ı milli ve Büyük Millet Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi, Misakımillî ve Büyük Millet Meclisi
Temsil Heyeti Sivas Kongresi’nden sonra Damat Ferit Paşa’nın sadrazam olduğu hükümet çekilin-ceye kadar İstanbul ile Anadolu’nun haberleşmesini kesti. Bu gelişmenin ardından Damat Ferit Paşa istifa etti. Damat Ferit Paşa’nın yerine Millî Mücadele’ye daha ılımlı bakan Ali Rıza Paşa yeni hükûmeti kurdu. İstanbul’da yeni kurulan hükûmet Temsil Heyeti ile iletişime geçti. İstanbul Hükûmeti’ni temsilen Salih Paşa Amasya’ya geldi. Amasya’da Temsil Heyeti başkanı Mustafa Kemal ve Salih Paşa arasında Amasya Protokolü adı verilen bir protokol imzalandı. Bu protokolde Mebusan Meclisi’nin toplanması kararlaştırıldı.

29 Ekim 2014 Saat : 7:14
admin
devamını oku

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ile başlayıp Millî Mücadele dönemi içerisinde Ankara’ya kadar uzanan yolculuğu

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ile başlayıp Millî Mücadele dönemi içerisinde Ankara’ya kadar uzanan yolculuğu

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ile başlayıp Millî Mücadele dönemi içerisinde Ankara’ya kadar uzanan yolculuğu

Mondros Ateşkes Antlaşması doğrultusunda Anadolu’da işgaller başlamıştı, Osmanlı Devleti düşmana karşı koyabilecek bir durumda değildi. Memleketin içine düştüğü durum karşısında Mustafa Kemal ve vatansever arkadaşları Anadolu’ya geçerek Millî Mücadele’yi başlatmak için hazırlıklara başladılar. Milletin bağımsızlığının yine milletin kendi gayreti ve kararlılığı ile kurtulacağını düşünüyorlardı. Bunun için millet işgallere karşı bilinçlendirilmeli, birlik ve beraberlik içinde topyekûn bir mücadele ile düşman yurttan çıkarılmalıydı. Mustafa Kemal bütün hayatı boyunca planlı hareket etmiş, Millî Mücadele’de bir program çerçevesinde gerçekleşmiştir.

29 Ekim 2014 Saat : 6:47
admin
devamını oku

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hakkında Bilgi

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Hakkında Bilgi

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
Vatanın bağımsızlığını korumayı amaçlayan millî cemiyetler yanında birlik ve beraberliğimizi engellemeye çalışan işgal güçlerini destekleyen zararlı cemiyetler de kurulmuştu. İşte onlardan birkaçını tanıyalım.
İslam Teali Cemiyeti: Bu cemiyet halkın dinî duygularını kötüye kullanarak düşmana karşı direnmenin, mücadele etmenin faydasız olduğu görüşünü yaymaya çalışmıştır. İstanbul medreselerinin bazı müderrisleri tarafından kurulmuştur. Saltanat ve hilafeti korumayı ve desteklemeyi amaçlamıştır. Cemiyet, Hürriyet ve İtilaf Fırkasını desteklemiş, Millî Mücadele’ye karşı çıkmıştır. Cemiyetin merkezi İstanbul olmakla birlikte Anadolu’da da faaliyet göstermiştir.

29 Ekim 2014 Saat : 5:39
admin
devamını oku

Milli Cemiyetler Hakkında Bilgi

Milli Cemiyetler Hakkında Bilgi

Milli Cemiyetler Hakkında Bilgi
Milletimiz Kuvayımilliye birlikleri ile işgal güçlerine silahla direnirken haklı davasını halkımıza ve dünyaya duyurmak için çeşitli cemiyetler kurdu. Millî cemiyetler olarak adlandırılan bu kuruluşların ortaya çıkışında halkımızın işgaller karşısında alınacak tedbirleri belirlemek üzere topladıkları yerel ve bölgesel kongreler etkili oldu. Millî cemiyetler Kuvayımilliye birliklerini destekledi, mitinglerle işgalleri protesto etti, gazete ve dergiler yayınlayarak halkı bilgilendirdi.

29 Ekim 2014 Saat : 5:30
admin
devamını oku

Yörük Ali Efe Hakkında Bilgi

Yörük Ali Efe Hakkında Bilgi

Yörük Ali Efe
Millî Mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe, Aydın’da doğdu. Millî Mücadele’ye katıldığı zaman 23 yaşındaydı. Aydın bölgesinde ilk Kuvayımilliye birliğini oluşturarak işgale direndi. Kurtuluş Savaşı’nda düzenli orduya katıldı. Yunan kuvvetleri ile kahramanca çarpıştı. Bölgede çok sayıda vatanseverin Millî Mücadele’ye destek vermesini sağladı.

29 Ekim 2014 Saat : 5:26
admin
devamını oku

Kuvayı milliye hakkında bilgi

Kuvayı milliye hakkında bilgi

Kuvayı milliye
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri topraklarımızı işgale başladılar. Uzun yıllar savaştan savaşa cepheden cepheye sürüklenen halk yorgundu. Ordumuz terhis edilmiş, silahlarına el konmuş ülke kendisini savunma gücünden yoksun bırakılmıştı. Osmanlı Hükümeti işgallere kayıtsız hatta İtilaf Devletleri ile iş birliği hâlindeydi. Bu olumsuzluklar karşısında halk bağımsızlığını kaybetmemek için harekete geçti.

29 Ekim 2014 Saat : 5:24
admin
devamını oku

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası Hakkında Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası Hakkında Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşması
1918 yılına gelindiğinde İttifak Devletlerinin savaşı kazanamayacağı ortaya çıkmıştı. Birçok cephede savaşı sürdürmekte olan Osmanlı ordusu asker, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı içindeydi. Müttefiki olan Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi ile Osmanlı Devleti’nin Almanya ile bağlantısı kesildi ve İstanbul işgal tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İstanbul ve Marmara’nın kaybı devletin sonu anlamına geliyordu. Bu şartlar altında savaşı sürdüremeyeceğini gören Osmanlı Devleti yöneticileri İtilaf Devletlerine başvurarak ateşkes isteğinde bulundular. Ege Denizi’nde Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Bahriye Nazırı Rauf Bey’in (Orbay) başkanlığını yaptığı Osmanlı heyeti ile İtilaf Devletleri heyeti arasında 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Böylece I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti için sona erdi.

29 Ekim 2014 Saat : 5:16
admin
devamını oku

Osmanlı Devleti Topraklarının Paylaşılması Tasarıları

 Osmanlı Devleti Topraklarının Paylaşılması Tasarıları

Osmanlı Devleti Topraklarının Paylaşılması Tasarıları
1. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti’nin sona ermek üzere olduğunu düşünen İtilaf Devletleri kendi aralarında gizli antlaşmalar yaparak Osmanlı topraklarını paylaştılar. Gizli antlaşmalara göre İstanbul, Boğazlar ve Marmara kıyıları Rusya’ya verilecekti. On iki Ada, Güney ve Batı Anadolu

29 Ekim 2014 Saat : 5:08
admin
devamını oku
 Son Yazılar FriendFeed

Sponsorlu Bağlantılar

Ödev Ödev