Tema Nedir? Tema Ne Demek?

Tema Nedir? Tema Ne Demek?,Tema Nedir?,Tema Ne Demek?,Tema Hakkında Bilgi,Tema,Tema Örnekleri Nelerdir,Tema Nasıl Oluşur

Tema
Tema Nedir?

Tema Nedir? Tema Ne Demek?

Tema Nedir?

Şiirde dile getirilen, şiirin içeriğini oluşturan, şiirin bütü­nüne egemen olan ve okura duyurulmak istenen ana duyguya, kısaca şiirdeki öze “tema” denir. Çoğu za­man tema denince akla gelen, şiirin konusu olur. An­cak tema ile konu arasında yakın bir bağ olmasına kar­şın konu her zaman tema anlamına gelmez. Tema, ko­nunun bazı olay, imge ve sembollerin yinelenmesi yo­luyla ifade edilebilecek bir koludur. Bir başka ifadeyle konu, daha somut, genel nesnel bir kavramken, tema, konunun şiir içine indirgenmesi ve açımlanmasıdır.
İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorum
Necati Cumalı
Bu şiirin teması “mutluluk”tur. Bütün dizeler bu kavram etrafında şekillenmiştir.

Kuşlar haber verdi bana kuşlar Gelecekte bir şeyler olacak Gün dilediğimiz gibi doğar insan yüzümüz güler olacak
Cahit Sıtkı Tarancı
Bu dörtlüğün teması, yani dörtlükte hakim olan ana duygu “umuttur.

Tags:,

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir