Meridyen ve Meridyenin Özellikleri Nedir?

Meridyen ve Meridyenin Özellikleri Nedir?,Meridyen ve Meridyenin Özellikleri,Meridyen ve Meridyenin Özellikleri Hakkında Bilgi

MERİDYEN VE MERİDYENİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

MERİDYEN: Bir kutuptan diğer kutba ulaşan, Ekvator ve paralelleri dik açıyla kesen yarım çembere denir. Meridyenlerin Özellikleri:
Başlangıç meridyeni Londra’daki Greenwich (Griniç) gözlem evinden geçen meridyendir. (0 derece meridyeni). Bu meridyenin doğusundaki meridyenlere Doğu Meridyenleri, batısındaki meridyenlere Batı Meridyenleri denir.
180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 tane yarım meridyen yayı vardır.
Bütün meridyenler kutup noktalarında birleşir.
Meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir (20.000 km).
Her meridyen her paraleli dik keser.
Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvator üzerinde yaklaşık 111 km’dir. Bu uzaklık kutuplara doğru gidildikçe azalır (Dünya’nın şeklinden dolayı).
Meridyenler arasındaki zaman farkı 4 dakikadır, sabittir, yani değişmez.
Meridyenler arasında 1 derecelik açı vardır.
Bir meridyen üzerindeki her noktada yerel saat aynıdır. Bunun nedeni; aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların aynı zamanda Güneş’in önünden geçmesidir.
Meridyenler, boylamların ve yerel saatlerin belirlenmesinde kullanılır.

Meridyenlerin Özellikleri

• Başlangıç meridyeninin 180 doğusunda, 180 de batısında olmak üzere, toplam 360
meridyen vardır.

• Başlangıç meridyeni İngiltere’nin başkentindeki Greenwich istasyonundan geçen
meridyendir.

• İki meridyen arası uzaklığa bir boylam derecesi denir. Koordinatlarla bir yeri daha iyi
belirleyebilmek için, her meridyen derecesi 60 dakikaya, her dakika 60 saniyeye
bölünmüştür.

• Ekvator üzerinde iki meridyen arası uzaklık 111 km dir. Kutuplara doğru gidildikçe bu
uzaklık azalır. Türkiye üzerinde ise iki meridyen arası uzaklık, yaklaşık olarak 85 – 86 km
dir.

• Bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir.
• Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların (Güneş karşısından aynı anda
geçtiklerinden) yerel saatleri aynıdır.

• Meridyen dereceleri Greenwich’ten doğuya ve batıya gidildikçe büyür.
• Meridyenler kuzey – güney doğrultusunda uzanır.
• Bütün meridyenler kutuplarda birleşirler.
• Meridyenler bir paralel boyunca birbirlerinden eşit uzaklıkta bulunurlar.
• Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir