Karaciğer Vücudun Neresinde Bulunur? Karaciğerin Görevleri

Karaciğer Vücudumuzun Neresinde?, Karaciğer Vücudumuzun Neresinde Bulunur?, Karaciğer, Karaciğerin Görevi Nedir?, Karaciğerin Görevleri, Karaciğerin En Önemli Görevi Nedir?, Karaciğer Hakkında Bilgi

 Karaciğerin Görevleri
Karaciğerin Görevleri

Karaciğer Vücudun Neresinde Bulunur? Karaciğerin Görevleri

KARACİĞER

Vücudun en büyük iç organı ve bezi olan karaciğer karın boşluğunda diafiragmanın altında yerleşmiştir. Büyük kısmı karın boşluğunun sağ-üst kadranına yerleşmiş olup burada sol-üst kadrana doğru uzanır. Erişkinde vücut ağırlığının %2’si kadardır. Fetusta bu oran daha büyüktür. Ortalama 1500 gram ağırlığında, koyu kırmızı renkte, esnek, kolayca yırtılabilen bir yapısı vardır. Damardan zengin olup yırtılmasında büyük kana­malar olur.

Karaciğerin iri yüzü vardır. Faciès diaphragmatica denilen üst yüzünün cfiaphragma ile sıkı komşuluğu vardır. Bu komşuluğım büyük bölümü periton aracılığı iledir. Üst yüzün arica kısmında peritonsuz bir alanda diaphragmaya gevşek bağ doku aracılığı ile bağlanır ve burası area nuda acır alır.

Karaoğenn faoes vrsceraJts denilen alt yüzü karın organlan ile komşu olup karaciğerde bu organların izleri görülür. Bu yüzde H harf oluşturacak şekilde üç oluk bu­lunur. Sağ tarafta suicussagjtlafisdexter denilen oluğun ön tarafına safra kesesi (vesicafellae). arka tarafına vena cava inferior oturur. Sol tarafta bulunan oluk da önden arkaya doğru uzanr, daha danftr ve fissura sagittalis sinister adını alır. Bunun ön laıafinda figamentum teres hepatis, arka tarafında ise fig. venosum denilen embriyolojik artıklar bu­lunur. Bu iri oluğu birleştiren, onlara dik olarak yerleşmiş olan yarığa porta hepafis (karaciğer kapısı) denir. Buradan v. porta, karaciğere giden sineler ve a. hepatica propria’nın dallan girer, safta kanalar ve lenf damarları çıkar.

Karaciğer intraperitoneal bir organ olup alt yüzünde bulunan üç oluk ve area nuda peritonsuz kısımlarım oluşturur.

Karaciğerin ligamentleri Lig. falciforme hepatis: Karaciğerin sağ ve sollobunu örten periton yapraklarının üst yüzde birleşip önden arkaya doğru karaciğeri diafragma ve karın ön duvarının üst kısmına bağlayan kısmıdır.

Lig. coronarium hepatis: Karaciğeri saran periton area nuda nın çevresinden diafragmaba atlar. Ares nuda’yı çevreleyen periton kısmı lig. coronarium’dur. Lig. triangulare dextrum ve sinistrum hepatis Area nuda’nın sağ ve sol ucunda lig. coronarium’ur uzantılarıdır. Karaciğeri diafragmaya bağlayan bağlardır

Lig. teres hepatis: Doğumdan önce fonksiyonu olan v.umbilicalis’in doğumdan sonra tıkanması ile oluşa  bağdır.

Omentum minus: Karaciğerin porta hepatis’i ile midenin küçük kurvaturu ve duodenum’un başlangıç bölümü arasında uzanan periton bölümüdür.

Üst taraftan bakıldığında lig. falciforme hepatis’in sağ ve sol tarafında kalan karaciğer kısımları sağ ve sol lob (lobus hepaticus dexter ve sinister) olarak ayrılır. Alt yüzde ise fissura sagittalis sinister sağ ve sol lobu ayırır. Alt yüzde sağ loba bakıldığında sulcus sagittalis dexter ile fissura sagittalis sinister arasında kalan bölümde porta hepatis’in önünda kalan alan lobus quadratus, arkasında kalan alan lobus caudatus olarak adlandırılır.

Klinik:

Karaciğer kolay parçalanabilir bir yapıya sahip olup yüksekten düşmelerde, karın bölgesine gelen künt trav­malarda kolayca yırtılabilir ve iç kanamaya neden olur.

Karaciğer sirozu sıklıkla kronik alkoliklerde görülür. Yıkılan karaciğer hücrelerinin yerinde fibröz doku gelişir, ilerledikçe karaciğer nodüllü bir görünüm alarak sertleşir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir