Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar?

 

Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar
Yıllık İzin Ücreti Ne Kadar

YILLIK İZİN ÜCRETİ NE KADAR? YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Yıllık ücretli izin, işçilerin yıl içinde dinlenmelerini sağlamak amacıyla Anayasa’mn 50. maddesiyle güvence altına alınan bir haktır. İş Kanunu’nun 53. ve devamındaki maddelerde yıllık ücretli izin hakkı düzenlenmiş ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği ifade edilmiştir (İK m.53/2). Yıllık ücretli iznin niteliği, işçi açısından mutlaka kullanılması, işveren açısından da mutlaka kullandırılmasını gerektirir (Süzek, 2011, s.773).

İşyerlerinde, Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde toplu izin uygulamasına gidilebilir.

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye yıllık izin dönemine ilişkin ücretini işçi izne başlamadan önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır. Yıllık izin ücretinin hesaplanmasında, Kanunun 50. maddesi çerçevesinde işçinin çalışmasının karşılığı olan çıplak ücret esas alınır (ÎK m.57/1, 2).

İşçinin ücretinin akort, komisyon ücreti, kara katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ödendiği durumlarda işçinin yıllık izin süresi için ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret üzerinden hesaplanır. Ancak, son bir yıl içinde işçinin ücretine zam yapılması durumunda izin ücreti, işçinin izne çıktığı ayın başıyla zammın yapıldığı tarih arasında alman ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi yoluyla hesaplanır. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde yıllık izin ücreti, işveren tarafından ödenir (ÎK m.57/3, 4, 5).

Yıllık ücretli izne denk gelen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri için ücretleri ayrıca ödenir (İK m.57).

Yıllık ücretli iznin amacı işçinin dinlenmesini sağlamak olduğu için işçinin yıllık ücretli izinde olduğu süre içinde başka bir işte ücret karşılığında çalıştığı anlaşılırsa işveren tarafından işçiye ödenen izin ücreti geri alınabilir (İK m.58).

İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ödenir (İK m.59/1).

Yıllık izin ücreti alacaklarının zamanaşımı süresi de diğer ücret alacaklarında olduğu gibi 5 yıldır (İK m.32/son). Bu ücrete ilişkin zamanaşımı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar (İK m.59/1).

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir