Stratejik Yönetimin Yararları

Stratejik Yönetimin Faydaları, Stratejik Yönetimin Yararları Nelerdir?, Stratejik Yönetim, Stratejik Yönetimin En Önemli Faydası Nedir?

Stratejik Yönetimin Yararları

STRATEJİK YÖNETİMİN YARARLARI

Stratejik yönetim, örgüt içindeki herkese sadece işletme içi operasyonları ve ken­di operasyonel sorumluluklarını düşünmelerinin yetmeyeceği konusunda benzer­siz bir bakış açısı sunar. İşletme içindeki herkesten dışarıdaki olan biteni gözleme ve büyük resimle ilgilenmeyi içeren yeni bir tutumu benimsemelerini talep eder. Çalışanlardan iyimser bir bakış açısıyla “nedir” ile “ne olabilir”i bütünleştirmeleri beklenir.

Stratejik yönetim, örgütleri yönetme şekli veya felsefesi olduğundan faydaları her zaman sayılarla ifade edilemez. Aşağıda stratejik yönetimin örgütlere sağlaya­bileceği temel faydalar sıralanmaktadır (Dawid, 2011: 50).

♦ Fırsatların tanımlanabilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlar.

♦ Örgütsel sorunlara ilişkin nesnel bir bakış açısı getirir.

♦ Örgütsel koordinasyon ve denetim faaliyetlerinin daha kolay bir şekilde yü­rütülebilmesini olanaklı kılar.

♦ Örgütsel değişimin olumsuz etkilerinin azaltılmasına destek olur.

♦ Karar süreçleri ile örgütsel hedefler arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

♦ Zamanın ve diğer kaynakların daha verimli ve etkili bir şekilde kullanılma­sını sağlar.

♦ Sorunların ve çatışmalarının daha kısa sürede çözülebilmesine destek olur.

♦ Örgüt içi iletişimin etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur.

♦ Bireysel çabaların örgütsel çabalar etrafında bütünleştirilmesini sağlar.

♦ Bireysel sorumlulukların açık bir şekilde ifade edilmesini gerekli kılar.

♦ Gelecek odaklı düşünme konusunda bireyleri motive eder.

♦ Sorun çözme çabalarına işbirlikçi bir yaklaşım getirir.

♦ Değişime ilişkin olumlu bir yaklaşım geliştirilmesine destek olur.

♦ Örgütsel yönetime biçimsel bir disiplin sağlar.

Stratejik Yönetimin Yararları
Stratejik Yönetimin Yararları

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir