HZ. YUNUS’UN (A.S) BALIĞIN KARNINDAYKEN YAPTIĞI DUA NEDİR?

HZ. YUNUS’UN (A.S) BALIĞIN KARNINDAYKEN YAPTIĞI DUA NEDİR?

(Allâhümme yâ Rabbî yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ bedî’as-Semâvâti ve’l-ardı yâ ze’l-Celâli vel-İkrâm yâ lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min’ez-zâlimîn).

Manası: “Allahım! Ey Rabbim! Hayy ve kayyum olan yer ve göklerin eşsiz yaratıcısı! Ey ikram ve celal sahibi! Ey kendinden başka ilah olmayan! Seni teşbih ederim. Ben nefsine zulmedenlerden oldum.” demekdir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir