Dernek Nedir? Nasıl Kurulur

Dernek Nedir?, Dernek Ne Demek?, Dernek Nasıl Kurulur?, Dernek, Dernekler Nasıl Kurulur?, Dernek Nedir? Kısaca

DERNEK NEDİR? NASIL KURULUR?

Dernekler kural olarak bazı sosyal, kültürel, siyasi, ilmi, sportif amaçlar­la kurulmakta olup iktisadi amaç taşımazlar. KVK’nın 2. maddesinin 5. bendi, sen­dikaları dernek; cemaatleri ise vakıf hükmünde kabul etmiştir.

En az yedi kişinin bir araya gelmesiyle kurulan ve bir şahıs topluluğu olan der­nekler (eski deyimle cemiyetler), tüzel kişiliğe sahip olup Dernekler Kanunu’na tabidirler. Uygulamada, siyasi amaçlı dernekler ‘parti’, sportif amaçlı dernekler ‘spor kulübü’, mesleki dayanışma amaçlı dernekler ise ‘sendika’ şeklinde isimlendirilmektedir.

Dernek Nedir

Dernek Nedir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev