Kesme İşareti Nedir?

Kesme İşareti Nedir?,Kesme İşareti Nasıl Kullanılır,Kesme İşareti Hakkında Bilgi,Kesme İşareti Ne Demektir,Kesme İşareti

Kesme İşareti Nedir?

Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca απόστροφος, apóstrophos); bir noktalama işareti. Türkçede başlıca olarak özel isimlerden sonra gelen ekleri ayırmada kullanılır.

Kesme işareti ait olduğu kelimenin sağına bitişik olarak yazılır ve kesme işareti ile sonra gelen ek arasında boşluk bırakılmaz. Oysa diğer noktalama işaretlerinden sonra bir harf boşluğu kadar ara verilir.

Kesme İşareti Nasıl Kullanılır?

İnsan, hayvan, yer adlarına gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır.
Gereksinme duyulduğunda bütün özel adlardan sonra kesme işareti kullanılabilir. Örnek: Tuncer’e, Ağrı Dağı’nda.
Ekinden ayrı olarak gösterilmek istenen harf ya da sözcükten sonra kesme işareti konur. Örnek: K’nin ğ’ye dönüşmesi. Renk’te yalnız bir ünlü vardır.
Rakamlardan sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Örnek: saat 15’te…
Özel adlardan türetilmiş sözcüklerde ekler kesme işareti ile ayrılmaz. Örnek: Konyalı, Atatürkçü. Ancak kendi özgün yazımı ile yazılıp da -li yapım eki getirilmiş yabancı sözcüklerin kökünden sonra konur. Örnek: Bordeaux
Özel adlara ‘lu. eklenip aile, gil anlamı veren “-ler” ekleri kesme ile ayrılmaz. Örnek: Ahmetler. Ancak benzerleri anlamı veren “-ler” ayrılır. Örnek: Fatih’ler, Atatürk’ler.
Özel adlara getirilen ekler satır sonuna rastlıyorsa, özel ad sonuna yalnız kesme işareti konur, kısa çizgi konmaz. Örnek: …Anadolu’da…
Birincinin sonunda ikincinin başında ünlü bulunan iki sözcük birlikte söylenirken, kimileyin birinci sözcüğün sonundaki ünlü düşer. O zaman yerine kesme işareti konur. Örnek: Karac’oğlan, n’eyleyim.
Sözcük içinde kesme işareti kullanılmaz. Örnek: san’at değil sanat, meb’us değil mebustur.
Not: Kesme işareti ait olduğu kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme işaretinden sonra harf boşluğu arası verilmez. Oysa diğer noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işareti ve ayraç’tan sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Örnekler 1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:
a. Kişi adları, soyadları ve takma adlar:
Sümeyranın Bu sözcükte nın ekine kesme işareti getirilmelidir

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir