Bilgisayar Nasıl Çalışır?

Bilgisayar Nasıl Çalışır, Bilgisayar Verileri Nasıl İşler, Bilgisayarın Çalışma Prensibi Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu

Bilgisayar Nasıl Çalışır
Bilgisayar Nasıl Çalışır

BİLGİSAYAR NASIL ÇALIŞIR?

Bilgisayarlar elektronik devrelerden oluşmuş makinelerdir. Bu makinelerin düşünmesi söz konusu olamaz. Ancak, basit karşılaştırma işlemleri yapabilir. Bilgisayarın elektronik devreleri basit karşılaştır­ma işlemlerine olanak sağlar.

Bilgisayara verilen veri ve bilgilerin, bilgisayarın anlayabileceği dillerde yazılması gerekir. Bilgisayar dili denilen makine dilinde yazılmamış programların bilgisayar tarafından okunabilmesi veya işlenebilmesi olanaksızdır. Bu nedenle, bilgisayarda çalıştırılmak istenen programlar makine diline dönüştürülebilecek dilde yazılmalıdır. Bilgisayarın işlem birimini oluşturan CPU (Central Processing Unit) (merkezî işlem birimi), yalnız ikili sayı sistemine dönüştürülen bilgi ve verileri algılayabilir. Makine dili denilen ikili sayı sistemine göre verilen komutlar bu birimde işlenir.

İkili sayı sistemine göre verilerin işlenmesinin nedenleri şunlardır:

1.  Verilerin işlenmesinde ikili sayı sistemi daha güvenlidir. Çünkü algılanacak sinyallerin sayısı 2 (0 (sıfır) ve 1 elemanları) tanedir. Dolayısıyla, iki durumlu mantıksal unsurlarla işlemler daha güvenli yapılmaktadır.

2.  0 (sıfır) ve 1 mantıksal öğelerin tasarımı ve üretimi, çok durumlu (10 tabanlı sayı sistemi gibi) olan öğelere göre daha kolay olmaktadır. Örneğin; on ayrı rakamı tanımak için harcanan zaman iki rakamı tanımak için harcanan zamandan daha fazladır.

Bilgisayarların işlediği her türlü bilgi 0 (ıfır) ve 1 dizilerine indirgenir. Çünkü bilgisayarların sahip olduğu elektronik devrelerde iki durum bulunur.

Birinci durumda devre açıktır, akım geçmiyordur ya da ikinci durumda devre kapalıdır; akım geçiyordun Bilgisayarlarda yapılan işlemlerin tamamı fiziksel olarak birtakım transistorlerin açılması veya kapanması durumudur.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir