TAŞ BASKI (LİTOĞRAFİ) NEDİR?

TAŞ BASKI (LİTOĞRAFİ) NEDİR?,TAŞ BASKI (LİTOĞRAFİ) HAKKINDA BİLGİ,TAŞ BASKI (LİTOĞRAFİ) RESİMLERİ,TAŞ BASKI (LİTOĞRAFİ) NASIL YAPILIR

Taş Baskı
Taş Baskı

TAŞ BASKI (LİTOĞRAFİ) NEDİR?

TAŞ BASKI (LİTOĞRAFİ) TARİHİ

Yünanca lithos:”taş” olarak da bilinir,yağ ve suyun karışmaz oluşundan yaralanılarak gerçekleştirilen düz yüzey baskısı (planografik baskı) işlemi.Bu yöntemde,düz baskı levhası (klişe) üzerindeki imge yağlandıktan sora levha ıslatılır:nemli alanlar sürülen mürekkebi emmediğinden baskı sırasında buraları boş çıkar.Klişe özel bir baskı aracılığıyla /sanat düzlemlerinde)doğrudan kağısa basılabildiği gibi kauçuk silindirlerede (ticari ürünlernde basılabilir ve buradan kağıda attarılılabilir.
Taş baskı tekniği ilk olarak 1798’de Münihli Alois Senelder (*) tarafından gözenekli kireçtaşlı bloklarla uygulanmış,ama senefelder’in bu yöntemi Vollstandiges Lehrbuch der Standrıckerey’de (kapsamlı Taş Baskı Ders Kitabı) açıklamasına değin gizli tutulmuştur.
Güzel sanatlarda taş baskı. Sanatçılar tarafından yeğlenenlerle basma yöntemlerinde baskı taşının hazırlanışı ve kullanılan malzemeler senefeldeden bu yana fazla değişmemiştir.En çok taş kullanılmakla birlikte bazen :çinko yada aluminyum levhada kullanılır.Baskı alemi tamamlandıktan sonra metal levhaların yüzeyi de taşta olduğu gibi bozularak imge yok edilir.sanat ürünlerinde imge yağlı bir mürekkep yada mumluboyayla çizilir.Ardından levha ıslatılıp mürekkep emdirildikten sonra baskı işlemi yapılır.Baskı sırasında yğzeyde aşındırma olmadığından tek bir blokta sayısız kullanılan bloklardan belli sayida numaralı ve imzalı baskı yapıldfıktan sonra bloklar yok edilir.
Taş baskı 19. yüzyılın ortalarında Fransa da yaygın olarak kullanıldı.Theodore Gericault,Eugne Delacroix ve o sıralarda Fransada bulunan Francisko de goya,bu teknigi ilk kullanan sanatçılar oldu .ama bu teknikle en fazla ürün veren honore daumier’dir Daumier karikatürlerden özgün baskıya kadar 4 bin dolayında “aktarma taş baskı” teknigi geliştirmiştir .Bu yöntemlerde çizim taş levha üzerinde tutturulur ve baskı öyle yapılırdı taş üzerinde çalışmaktan daha kolay olan bu yöntemlerde kağıdın dokusu yansıyordu 19. yüzyılın ikinci yarısında Edgar Degas ve Edouard Manet de taş baskı üzerinde çalışmış Odolion Redon ise yapıtlardan çoğunu bu yöntemler gerçekleştirmiştir.

Oleografi olarak da anılan renkli taş bas(*) 19.yüzyılın ikinci yarısında geliştirildi Yaygın kullanılmasına karlın sonc çok başarılı olmuoyrdu ama Henri de Toukıuse Lautec 1980’larda bu yöntemle son derece nitalikle çalışmalar yaptı Ardından Paul Gaurguin,Pierre bonnard ve Edouard Vuilard da aynı tentiği başarıyla uyguladılar.Orozco diego rivera ve rufino tamoya g,b, meksikalı ressamlar Rockwell Kent,Ben shahn,Jean Charlot,Robert Rauscen,henri Matisse,geoge Raunult gibi Fransozlar ,ispancol Pablo Picasso ile Henry Moore,Graham Sutherland ve David Hockney gibi ingiliz sanatçılar taş baskıyla güçlü ve etkili imgeler elde ettiler.
Ticari taş baskı. Yaklaşık 1825’ten sonra geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmak istenen ticari yayınların sirketilerinin sayısı artmaya başladı.bunlarin arasındaki en güçlü yayınevlerinden biride New York kentindeki Currier&Iver adlı şirketti şirket baskılarını siyah mürekkeple gerçekleştiriyor daha sonra cizimler suluboyayla bir dizi kadın tarafından renklendiriliyordu.
1865’t ingiltere’de Hughes& Kimber adlı şirket buhar gücüyle çalışan ilk taş baskı makinesini kullanmaya başladı.yöntem ertesi yıl ABD’de uygulama kondu bu makinelerde taş levha otomatik merdanelerce nemlendiriliyor ve mürekkeplendiriliyor,

kağıt ise klişeye döner bir silindirle bastırılıyordu.
1953’te İngiltere’de John Stharter ilk ofset taş baskı (ya da kısaca ofset baskı ) yönteminin patentini aldı.ama bu teknik 1970’lerde düz yataklı baskı makinelerinde metaller üzerinde baskı yaptırmakla kullanılan ofset silindirin degişmesine değin kullanılmadı 1860’ta geliştirilerej kullanılan ışılaktarım (fototransfer) işlemi kagıt izerindeki mürekkebi renklendirerek baskı yüzeyine akrarılması olanaklı duruma getirdi.
Günümüzde kullanılan en yaygın baskı teknigi olan ofset baskıda mürekkeplenmiş görüntü önce kauçık bir yüzeyin üzerine bastırılır ve daha sonra silindir bu görüntüyü kağıt ya da üzerine aktarır Kauçuk yüzey esnek oldugundan bu teknikle ahşap,sac,bez,deri gibi malzemelerle ve kaba yada pürüzsüz kagıt üzerine dolayca baskı yapılabilir.Gazete,Dergi,El ilanı gibi çok sayıda üretilen yayınların basımında ofset baskı tekniginden yararlanılır.Modern rotatif baskı makineleriyle gerçekleştirilen baskı yöntemleriyle gerçekletirilen baskıları hizalamak olanaksızdır.

Bu teknikle filmi alınabilen tüm baskıların baskısı yapılabilir.
Türkiyede taş baskı baş baskı tekniğiini Türkiyeye Collini kardeşler olarak bilinen cailol kardeşler.
Jacques Cailoil ve Henri Cayol getirdi.Cailol kardeşler,serasker Hüsrev Mehmet Paşanın korumasında Bab-ı seraskeriye (sonradan harbiye nezareti) (1983) ilk taş baskı klişerleri ve matbaa araç gereçleri avrupadan getirilmişti.Atölyede 50 kadar çırak çalışıyordu. ilk basılan kitaplar askeri eğitim amaçlıydı.Hüsrev Mehmed Paşa’nın görevine son verilince Cailoloil kardeşlerin görevinede son verildi.

Henri Cayol padişah fermanıyla el yazması türkçe kitapları basma ayrıcalıgını elde etti ve beyoglunda taş baskı atölyesini kurdu.Sonradan başka dillerde de baskılar yapan matbaalar kurarak ölünceye değin (1965) çok sayıda taş baskı ustası yetiştirdi.Bab-ı Seraskeri Matbaası Cailoil ayrılmasında sonrada da çalıştı çok geçmeden sağlanan dizgi harferiyle burada tipo baskıda yaptırıldı.

Taş baskıcılık istanbulda hızla yaygınlaştı.1835’te maçkada’ki mektei Harbiyede baılı kağıt gereksinimini karşılamak amacıyla kurulan taş baskı atölyesinde kitapta basıldı 1849da tophanedeki Mekteb-i Bahriye-i şahanede 1950’de valide mektebinnde 1951’de Darü’l-Maarif’te taş baskı atölyeleri kuruldu aynı dönemde özel atölyelerde yaygınlaştı: 1957’de Tünel başında Löfler’in 1960’da Ali Efendinin 1962 de Fatih sarıgüzelde bosneri El-Haç Muuharrem atölyeleri açıldı.1883’de istanbulun çeşitli yerlerinde 27 taş baskı atölyeesi vardı bu matbaalar,yazma kitaba alışmış olan halkın benimsedigi yazı türünü harekertleri kullanarak basma kitabında ilgi görmesini sagladılar.Başlangıçta halk kitaplarıyla Divanlar basan özel atölyelerde zamanla her çeşit kitap basıldı Anadolu’da Baskı atölyeler,i kuruldu Tipografinin gelişmesi üzerine,20.YY Başında taş baskıcılıkta yavas yavas terkedildi.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir