Parsons’ın Ağıl Modeli

Parsons Ağıl Modeli, Parsons Ağıl Modeli Özellikleri,Parsons Ağıl Modeli Hakkında Bilgi,Parsons Ağıl Modeli Nedir

PARSONS’IN AĞIL MODELİ

Parsons’a göre işletmelerde dört temel unsurun var olması gerekmektedir. Bunlar uyum (Adaptation), amaca ulaşma (Goal attain­ment), bütünleşme (Integration) ve yasallıktır (Legacy). Modelin ismi olan AĞIL bu unsurların İngilizce baş harflerinden oluşmaktadır.

Uyum: İşletme sisteminin değişen çevreye uyum sağlayabilmesini ifade eder.

Amaca Ulaşma: işletme sistemlerinin işletme amacına ulaşmada ne kadar etkili olduğunu ifade eder.

Bütünleşme: işletme içi sistemin parçalarını bir araya getirme yeteneğini ifade etmektedir.

Yasallık: Sistemin yaşamda kalabilme hakkı ve kabulüdür.

Tüm bunların yanında Parsons modeline göre en önemli unsur kültürdür. Kül­tür, sistemin işleyebilmesi ve uyumun tüm sistemler arasında bütünlüğün sürdürü- lebilmesinin amacı olarak kabul edilmektedir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir