İhracat Nedir? İhracat Nasıl Yapılır?

ihracat nedir nasıl yapılır, ihracat kredisi nedir, ihracat ithalat nedir, ihracat ve ithalat nedir, ithalat ihracat nedir,ithalat ve ihracat nedir, İhracat Nasıl Yapılır?
İhracat Nedir? İhracat Nasıl Yapılır?
İhracat Nedir? İhracat Nasıl Yapılır?
İHRACAT NEDİR? NASIL YAPILIR?
Tanım:İhracat kısaca yurt içinde üretilen malların yurt dışına satılmasına denir.
Yerel pazarlamadan bir adım sonrası ihracat pazarlamasıdır. Bu aşamada işletme ürettiği ürünlerin kendi ulusal sınırları dışında da talep görebileceğinin farkına va­rarak faaliyet gösterdiği fiziksel alanı genişletmektedir. Genelde, talep diğer pazar­lardaki kurum ve aracılardan gelir, ihracat pazarlamasında odaklanılan konu diğer pazardaki nihai tüketicinin değil, iş ilişkisinin kurulduğu aracı kurumun talepleri­dir. Bu sebeple dış pazarda nihai tüketiciye yönelik pazarlama faaliyetleri yürüt­mek gibi bir hedef yoktur, ihracatçı işletmeler, ihracat yaptıkları ülkeleri kendi ül­kelerinin bir uzantısı gibi görerek, yerel pazarları için tasarlanmış ürünleri aynen veya kısıtlı uyarlamalarla pazarlarlar (McAucley, 2001). Üzerinde durulan esas ko­nu, ülkelerin farklı kanunlarına uygun olarak ihracat faaliyetinin yapılmasıdır. Doğal olarak bir öğrenme sürecini içeren ihracat pazarlaması, işletmelerin ilişki için­de bulundukları dış pazarları tanımaları ve tecrübe kazanmaları neticesinde ulus­lararası pazarlamaya dönüşebilir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir