Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler Nedir?

Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler,Kuranda Geçen Peygamberler,kuranda adı geçen peygamberler kimlerdir,kuran adı geçen peygamber

KUR’AN-I KERİM’DE ADI GEÇEN PEYGAMBERLER NEDİR?

Âdem

Salih

İshak

Harun

Eyüp

Elyesa’
îdris

Lut

Yakup

Musa

Zülkifl

Zekeriya
Nuh

İbrahim

Yusuf

Davut

Yunus

Yahya
Hud

İsmail

Şuayp

Süleyman

İlyas

İsa
Muhammed

Kur ‘an ‘da adı geçen peygamberlerin çoğu, En ‘âm suresinin 83-86, Nisâ suresinin 165-164 ve Al-i İmrân suresinin 144. ayetlerinde bildirilmiştir.

Kaan’da Üzeyir, Lokman ve Zulkarneyn adında uç kişiden daha söz edilmektedir. Ancak bu kişilerin peygamber olup olmadıkları açıkça bildirilmemiştir.

Kur’an-ı Kerim’de tüm peygamberlerin sayısı ve adları belirtilmemiştir. Mü’min suresinin 78. ayetinde şöyle buyrulmuştur: “Andolsun, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sana anlattıklarımız da anlatmadıklarımız da var…” Peygamberlerden bazılarının isim ve kıssalarına Kur’an-ı Kerim’de yer verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de kıssası (hayat öyküsü) aktarılan her peygamberin, bütün insanlar için örnek oluşturabilecek davranışları vardır.
Bütün Müslümanlar Allah’ın peygamberlerine ve onlara vahyedilene inanırlar. Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: “Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakupoğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.”1
Peygamberlere inanan kişi, onların Allah tarafından seçildiğini ve insanlara rehberlik yapmak için gönderildiğini kabul eder. Onların getirdiği mesajlar doğrultusunda yaşamaya çalışır. Söz ve davranışlarında onları örnek alır.

1 Bakara suresi, 136. ayet.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir