YAHUDİLİK (MUSEVİLİK) DİNİ HAKKINDA BİLGİ

Yahudilik Hakkında Bilgi, Yahudilik Dini Hakkında Bilgi, Yahudilik Dini Ne zaman Gönderildi?, Yahudiliğin Tarihi, Yahudiliğin Tarihçesi, Musevilik Hakkında Bilgi, Musevilik Dini Hakkında Bilgi, Musevilik Dininin Tarihi, Musevilik Dininin Peygamberi Kimdir?, Yahudilik Dininin Peygamberi Kimdir?, Yahudilik Hakkında Kısa Bilgi

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu

Yazımızda Yahudilik Dini Hakkında

Bilgiler Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

YAHUDİLİK (MUSEVİLİK) DİNİ HAKKINDA BİLGİ

Yahudilik, günümüze kadar ulaşmış olan mensubu en az olan en eski ilahi dindir. Yahudilik, İsrailoğullarına gönderilmiş bir dindir. Bu din Hz. (as) izafeten Musevilik adıyla da anılır. Kutsal kitaplarında Tanrı ile İsrailoğullarının arasında yapılan bir anlaşmadan bahsedildiği için ”Ahid Dini” olarak da isimlendirilmektedir. Hz. Musa (as)’ya gönderilen kitabın adı Tevrat‘dır.

Yahudiler kendilerinin tanrı Yahve tarafından seçildiğine ve diğer insanlardan üstün olduklarına inanırlar. Günümüzde Yahudilik milli bir din haline gelmiştir. Bu yönüyle (milli bir din haline gelmesiyle) ilahi dinlerden farklılık sergiler. Yahudiler için kutsal topraklar çok önemlidir. Onlara göre Yahudilik bu topraklar dışında tam olarak yaşanamaz. Bu topraklar günümüzde Filistin ve çevresidir. Kudüs‘te Hz. Süleyman tarafından yapılan mabed önemlidir. Çünkü onun yeri tanrı tarafından belirlenmiştir. Yahudiler için kendilerini sıkıntılardan kurtaracak bir Mesih‘in kurtarıcı varlığına inanmak iman esaslarındandır. Yahudi olmak için Yahudi bir anne babadan doğmak lazımdır. Yahudiliğin sembolü ”Yedi kollu şamdan” ve ”Altı köşeli yıldız” (Hz. Davud’un Yıldızıdır.) Yahudilikte Cumartesi günü kutsaldır. İbadet yerlerine havra veya sinagog denir. Din adamları ise Hahamlar’dır.

Yahudiliğin Tarihi

Yahudi Kaynaklarına göre İsrailoğullarının tarihi Hz. İbrahim ile başlar. Hz. İbrahim’in iki oğlundan biri İsmail diğeri İshak‘dır. Hz. İshak’ın oğlu olan Hz. Yakup‘un Yahudi tarihinde önemli bir yeri vardır. Hz. Yakup‘un lakabı İsrail olduğu için Yahudilere İsrailoğulları da denilmektedir. Çünkü Yahudiler Yakup Peygamber’in On iki oğluna dayanmaktadır. Yakub’un on iki oğlundan biri olan Yusuf As. kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, onu bir kervan kuyudan çıkararak Mısır‘da köle olarak satmıştı. Yusuf Mısır’a maliye bakanı olunca, on iki kardeşini ve babasını da yanına almıştı. Hz. Yusuf‘un vefatından sonra İsrailoğulları Mısır’da köle oldular. Esaretleri sırasında dönemin Firavunu bir rüya görmüş İsrailoğulları arasından bir erkek çocuğu dünyaya geleceği ve tahtını alacağı endişesiyle erkek çocukların öldürülmesini emretmiştir. Hz. Musa’nın annesi oğlunu firavun zulmunden kurtarabilmek için Nil Nehri’ne bırakmıştı. Firavun hizmetkarları onu bulmuşlar ve saraya getirmişlerdi. Firavun hanımı onu sarayda büyütmek istedi. Hz. Musa Allah’ın izni ile Firavunun sarayında büyüdü. Gençliğinde işlediği bir hatadan dolayı Mısır’dan kaçtı. Gittiği yerde evlendi. Allah onu Peygamberlikle vazifelendirilince abisi Harunla beraber Mısır’a döndü. İsrailoğulları Hz. Musa ile beraber Mısır’dan Firavunun zulmünden kaçıp kutsal topraklara yani ”Filistine” doğru yola çıktılar. İsrailoğulları tanrıya isyanlarından dolayı kırk yıl boyunca çöl de dolaştılar. Mısır’dan çıkanlar çölde telef oldu. Hz. Musa’nın vefatından sonra yahudiler bir süre lidersi kaldı. Daha sonra Hz. Davut kral olarak yahudilerin başına geçti. İslam’a göre Hz. Davut peygamber olmasına rağmen, Yahudiler onu peygamber olarak kabul etmezler. Hz. Davut’tan sonra peygamber olan oğlu Hz. Süleyman Kudüs‘teki kutsal Mabedi inşa etmiştir. Süleyman as. ölümünden sonra İsrailoğulları İsrail ve Yahuda krallıkları olarak ikiye bölündü. İsrail Krallığı Asurlar, Yahuda krallığı da Persliler tarafından yıkılmıştır. Yahudiler 1948 yılında bugünki İsrail Devleti kuruluncaya kadar bağımsız bir devlet kuramamışlardır.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir