Kalifornia’daki Central Valley Projesi Nedir?

Kalifornia’daki Central Valley Projesi Nedir?,Kalifornia’daki Central Valley Projesi Hakkında Bilgi,Kalifornia’daki Central Valley Projesi

Kalifornia’daki Central Valley Projesi Nedir?

Çölde Oluşturulan Yaşam Alanı: Kalifornia’daki Central Valley Projesi
Günümüzde tarımsal su talebi, büyük ölçekli sulama projelerinin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Örneğin, sulama projesi sayesinde Kaliforniya’da eskiden çöl alanı olan Central Valley (Sentrıl Valley) verimli bir tarım alanına dönüşmüştür. Vadinin yukarı kısmındaki barajlarda depolanan sular, kanallarla güneydeki kurak alanlara bağlanmıştır (Fotoğraf 1). Daha önce çöl olan yerlerde teknoloji sayesinde günümüzde turunçgiller yetiştirilmeye başlanmış, hayvanlar için otlak alanları oluşturulmuştur. Proje maliyetinin yüksek olması nedeniyle arazide yüksek verim elde edilen ve değer taşıyan ürünler yetiştirilmektedir.
Central Valley projesi ile verimli tarım alanı hâline getirilmiş olan bölge bugün şehirleşme tehdidi altındadır. Her yıl Central Valley tarımsal alanın yaklaşık 50.000 hektarı şehirsel alan hâline dönüşmektedir. Nüfusun bu alana yönelmesi ile yeni şehir ve kasabalar oluşmaktadır. Büyük bir hızla büyüyen Fresno şehri burada yer almaktadır. Verimli tarım alanları şehrin çevresinde olduğu için göçmenler buraya yerleşmeyi tercih etmektedirler.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir