Örtülü Sermaye, Örtülü Sermaye Nedir?, Örtülü Sermaye Nasıl Hesaplanır? ÖRTÜLÜ SERMAYE Diğer bir indirilemeyen gider olan örtülü sermaye üzerine yürütülen faizlerle ilgili düzenleme, KVK’nin 12. maddesinde yapılmıştır: “Kurumlann,