BAŞLICA DİL GRUPLARI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ Dil Grupları: Diller, kelime yapılarının ortak ve farklı özelliklerine göre üçe ayrılır. Bunlara dil grupları denir: 1. Tek heceli