Zekat Nedir Zekat Kimlere Nasıl Verilir?

Bu Makalede Zekat Nedir?, Zekat Nasıl Verilir?, Zekat Kimlere Verilir? gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

ZEKAT NEDİR?

Hakkı batıl ile örtmeyin (veya karıştırmayın) ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz.

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.

Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanma­yacak mısınız?

Hani İsrailoğullarından, ‘Allah’tan başkasına kulluk et­meyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dos­doğru kılın ve zekâtı verin’ diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hâlâ) yüz çeviriyorsunuz. (Bakara Suresi: 83)

Zekat;Müslüman olan zenginlerin ellerindeki değerlerden, ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu kabul edilen kısma ve bu ibadete zekat denir. Verilmesi gerekliliği ayet ve hadis ile sabittir. Bu anlamı ile 30 ayette bahsi geçmektedir.

Toplumdaki ekonomik dengelerin zenginler lehine gelişmesiyle, fakir-zengin arası ekonomik, sosyolojik ve psikolojik uçurumun oluşmasına engel olmak gibi bir fonksiyonu vardır.

Zekat’ın kelime anlamı ise, “artma, çoğalma, arıtma, bereket” tir.

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin; önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı görendir. (Bakara Suresi: 110)

Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışları­dır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bun­lardır. (Bakara Suresi 77)

Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O’nun elçisi, rüku’ ediciler olarak namaz kılan ve zekâtı veren mü’minlerdir. (Maide Suresi 55)

Mü’min erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin veli­leridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler ve Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederler. İşte Allah’ın kendilerine rahmet edeceği bun­lardır. Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hik­met sahibidir. (Tevbe Suresi 71)

ZEKÂTI MALIN İYİSİNDEN VERMEK

Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden intak edin. Kendinizin göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki, şüphesiz Allah, hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, övülmeye layık olandır. (Bakara Suresi 267)

ZEKÂT FAKİRİN HAKKIDIR

Şüphesiz muttaki olanlar, cennetlerde ve pınarlarda­dırlar;

Rablerinin kendilerine verdiğini alanlar olarak. Çünkü onlar, bundan önce ihsanda (güzellikte) bulunanlardı.

Gece-boyunca pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde is­tiğfar ederlerdi.

Onların mallarında dilenip-isteyen (ve iffetinden do­layı istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vardır.

Yeryüzünde kesin bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler vardır.

(51) Zariyat Suresi: 15-16-17-18-19-20

Gerçekten, insan, ‘bencil ve haris’ olarak yaratıldı.

Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar. Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder).

Ancak namaz kılanlar hariç;

Ki onlar, namazlarında süreklidirler.

Ve onlann mallannda belirli bir hak vardır:

Yoksul ve yoksun olan(lar) için.

Onlar, din gününü tasdik etmektedirler. Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar.

(70) Mearic Suresi:19-20-21-22-23-24-25-26-27

ZEKÂT VERENLERİN MÜKAFATI

İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğ­ru kılanlar ve zekâtı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katindadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (2) Bakara Suresi: 277

Ancak onlardan ilimde derinleşenler ile mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Namazı dosdoğru kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gü­nüne inananlar; işte bunlar, Biz bunlara büyük bir ecir vereceğiz. (4) Nisa Suresi: 162

Andolsun, Allah İsrailoğullarından kesin söz (misak) al­mıştı. Onlardan oniki güvenilir- gözetleyici göndermiştik. Ve Allah onlara: ‘Gerçekten ben sizinle beraberim. Eğer nama­zı kılar, zekâtı verir, elçilerime inanır, onları savunup desteklerseniz ve Allah’a güzel bir borç verirseniz, şüphesiz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi gerçekten, altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse, cidden dümdüz bir yoldan sapmıştır (5) Maide Suresi: 12

Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz. şüphesiz ki biz Sana yöneldik. Dedi ki: ‘Azabımı dilediğime isabet etti­ririm, rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır; onu korkup sakınanlara, zekâtı verenlere ve bizim ayetlerimize iman edenlere yazacağım.’ (7) A’raf Suresi: 156

Allah’ın mescidlerini, yalnızca Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Al­lah’tan başkasından korkmayanlar onarabilir. İşte, hidaye­te erenlerden oldukları umulanlar bunlardır. (9) Tevbe Suresi: 18

Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve infak ettiğini Allah katında bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlama dilekleri­ne (bir yol) sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Allah da onları kendi rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (9) Tevbe Suresi:99

Rablerine icabet edenlere daha güzeli vardır. O na icabet etmeyenler, yer yüzündekilerin tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa mutlaka (kurtulmak için) bunu fidye olarak verirlerdi. Sorgulamanın en kötüsü onlar içindir. Onların barınma yeri cehennemdir, ne kötü bir yaratıktır o!.. (Ra’d Suresi:18)

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Sadakalar, Allah’tan bir farz olarak- yalnızca fa­kirler, düşkünler, (zekât) işinde görevli olanlar, kalbleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olan­lar) ve yolda kalmış(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi:60)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir