Zekat İle İlgili Ayetler Hadisler

Zekat İle İlgili Ayetler Hadisler,Zekat İle İlgili Ayetler Hadisler Hakkında Bilgi,Zekat İle İlgili Ayetler Hadisler Nedir,Zekat İle İlgili

ZEKAT İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER

Çünkü Allah, yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi fazlından arttıracaktır. Allah dilediğini he­sapsız rızıklandırır. (24) Nur Suresi:37-38

Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz. (24) Nur Suresi:56

Ta, Sin. Bunlar Kur’an’ın ve apaçık olan kitabın ayet­leridir.

Mü’minler için bir hidayet ve bir müjdedir.

Ki onlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler ve onlar, ahirete kesin bilgiyle iman ederler. (27) Nemi Suresi: 1-2-3

Bunlar hikmetli Kitabın ayetleridir;

Muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmettir.

Onlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler. Ve onlar kesin bir bilgiyle ahirete inanırlar.

İşte onlar, Rab’lerinden bir hidayet üzerindedirler ve felah bulanlar da onlardır. (31) Lokman Suresi :2-3-4-5

Evlerinizde vakarla-oturun (evlerinizi karargah edinin), ilk cahiliye (kadınları) mn süslerini açığa vurması gibi, siz de süslerinizi açığa vurmayın; namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a ve elçisine itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, gerçek­ten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.

Ey iman edenler, Peygamber’e gizli bir şey arzedeceğiniz zaman, gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet (buna imkan) bulamazsanız, artık şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü? Çünkü yapmadınız, Allah sizin tevbelerinizi kabul etti. Şu halde namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a ve O’nun Resûlü’ne itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (58) Mücadele Suresi: 12-13

Gerçekten Rabbin, senin gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde (namaz için) kalktığı­nı bilir; seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını bilir). Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi, böylece tevbenizi (O’na dönü­şünüzü) kabul etti. Şu halde Kur’an’dan kolay geleni oku­yun. Allah sizden hastalar olduğunu, başkalarının Allah’ın fazlından aramak için yeryüzünde gezip-dolaşacaklarını ve diğerlerinin Allah yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Öyley­se ondan (Kur’an’dan) kolay geleni okuyun. Namazı dos­doğru kılın, zekâtı verin ve Allah’a güzel bir borç verin. Hayır olarak kendi nefisleriniz için önceden takdim ettiğiniz şeyleri daha hayırlı ve daha büyük bir ecir (karşılık) olarak Allah katında bulursunuz. Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. (73) Müzemmil Suresi:20

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir