ZARF FİİL GRUBU NEDİR?

ZARF FİİL GRUBU

A-Zarf fiil eki almış bir fiil ve ona bağlı olan unsur ya da unsurlardan meydana gelen kekime grubudur.Zarf fiil grubunun kuruluşunda -ınca/-ince, -arak/-erek, -dıkça/-dikçe, -ıp/-ip, -madan/-meden, -alı/-eli, -ken, -a/-e ve -ı/-i zarf fiil ekleri görev yapar.
O, sözünü bitirince yüzüne baktım, gözlerime düşen saçları, bir baş işaretiyle silkerek:…(s.51)
Müjgan’ın yaptığını hatırladıkça, aklım çileden çıkıyor, bütün vücuduma ateş basıyordu. (s.76)
Terbiye icabı evdekilerden haber sorduktan ve onlara komplimanlarımı gönderdikten sonra kutularımı koltuğumun altına sıkıştırarak çıkmağa hazırlanıyordum. (s.52)
Büyükannem, sabaha karşı uyanıp da beni yatağımda görmeyince çıldıracak gibi olmuştu.(s.15)
Bir aralık farkına varmadan arkadaşımla aramdaki mesafeyi dehşetli bir surette açılmış buldum. (s.41)
Kâmran’ın ellerini bırakarak soluk soluğa kendimi dışarı attım. (s.54)
O günde ben, yine bu halde uğraşırken kapıcının kızı sınıfa girdi. (s.48)
Babam onu emir neferi olarak eve almıştı. (s.10)
Bana gelince, ben bambaşka bir çocuktum. (s.6)
Ah, Ma Sör, beni görünce ne kadar sevindiklerini bilseniz. (s.21)
Yerimden doğrularak sert bir emir verdim. (s.38)

B-Zarf fiil grubunun ana unsuru olan zarf fiiller sonda, diğer unsurlar ise başta bulunur.
Başka yazlar mektebin açılacağı günlerin yaklaştığını gördükçe başım ağırır, gözlerim kararırdı. (s.41)
Ben, boynumu çarptırarak tasdik ettim: (s.43)
Ağaçların arasından Kâmran’ın bana doğru gelmekte olduğunu görerek yere çömeldim. (s.91)
Tehdidime aldırmadan altımdaki dallara tırmanmağa devam ediyordu. (s.39)
Yine bir akşam üstü mahut arka bahçenin kapısında çocuklarla ip atlarken, yeni bir hücuma uğradım. (s.99)
Kadının sükûtu biz kanepeye oturduktan sonra da devem etti. (s.104)
Birinin mesela bir bahçe parmaklığı arasından bir komşu genciyle masum bir çiçek alış verişini duydum mu, bahçede âdata tellâl çağırırdım. (s.29)
Renkten renge girerek ve gülerek:… (s.56)
Çocukluk hatıralarımı anlatırken hep Fatma’dan Hüseyin’den bahsedişim biraz ayıp düşmüyor mu? (s.56)
Babam kılıcını çıkartarak yerinden fırladı, telâşla beni kolumdan yakaladı. (s.20)
Sınıftan çalıp getirdiğim kağıt sepetine yemek artıklarını doldurmakla meşguldüm. (s.21)

C-Zarf fiil eki almış kelime, grupta yüklem görevindedir. Bu grupta zarf fiil ekini almış kelimeyi tamamlayan bütün unsurlar, cümlede olduğu gibi özne, yer tamlayıcısı, zarf, nesne diye adlandırılır.
Hem siz küçükken sarışınmışsınız galiba. (s.33)
O günde ben, yine bu halde uğraşırken kapıcının kızı sınıfa girdi. (s.48)
Sonra, uykumuz geldiği vakit kumları kümeleyerek yastık yapar, vücutlarımız suda, başlarımız dışarda kucak kucağa yanak yanağa uyurmuşuz. (s.9)
Teyzemin gözleri yaşardı, beni yanaklarımdan öperek… (s.100)
Bu arada ayağı takılıp yere boylu boyunca yuvarlanınca, hiddeti büsbütün arttı. (s.98)
Ellerini oturduğum koltuğun kenarlarına dayıyarak bana doğru eğildi. (s.95)
Fakat o ısrar edince gözlerimi kaçırarak: (s.94)
Nişanlandık nişanlanalı ilk defa yan yana … (s.92)
Kâmran, pantolona dikkat etmeden oradaki bir kayanın üstüne oturuverdi. (s.93)
Tam iki gün vakit buldukça odama kapanıyor, sargıyı çıkararak kendi kendime saatlerce uğraşıyordum. (s.87)

D-Zarf fiil grubu, kelime grupları ve cümle içerisinde genellikle zarf olarak kullanılır.
Üstelik bu dert çıkınca büsbütün kendimi şaşırdım. (zarf) (s.87)
Bir gayret yapıp kendimi toparlamazsam sınıfta kaldığım resmiydi. (zarf) (s.88)
Bugün küçük arkadaşlarım benim davetimi beklemeden irili ufaklı bir sürü halinde gelmişler, salıncağın etrafını sarmışlardı. (zarf) (s.76)
Yolun bir köşesinde onlarla karşılaşınca:…(zarf) (s.98)
Meryem heykelinin önünde gözlerinde yaşlarla dua ederken heykelin etrafında uçuşan sinekleri göstererek:…(zarf) (s.23)
Bu emri verirken bir kumandan gibi serttim. (zarf) (s.42)
Kapıyı hızla açarak fırtına gibi içeri atıldım. (zarf)(s.49)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.