Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Nedir?

1. Osmanlı Devleti’nin parçalanması için faaliyet göstermişlerdir.
2. Bağımsız devlet kurmayı amaçlamışlardır.
3. İtilâf devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
4. Bulundukları bölgelerde işgallere zemin hazırlamışlardır.
5. Dünya kamuoyunu Türkler aleyhine harekete geçirerek Türk halkının haklı mücadelesini engellemek.