• ZAMİR(ADIL):İsim olmadıkları halde isim gibi kullanılan bu sözcüklere zamir diyoruz. Cümle içinde zamirin karşıladığı isim ya da söz öbeği bilinmiyorsa, cümle belirsiz bir anlam taşır.Bunu sen istedin, biliyorsun.
  • Bu maçı biz kazanırız.
  • Bu işin sorumlusu onlardır.
  • Kendi düşen ağlamaz
  • Bunu cebine koyar mısın?
  • Şunu çekmeceme kim koydu?
  • Onları temizleyip yiyebilirsin.