Zamir Nedir? Zamir Örnekleri ve Çeşitleri

Değerli Ziyaretçi Zamir Nedir?, Zamir Ne Demek, Zamir Örnekleri ve Zamir Çeşitleri gibi arama yaparak ulaştığınız bu sayfadan aşağıdaki yazıyı inceleyerek bilgi alabilirsiniz.

Zamir Nedir?:

Kişilerin, canlı cansız varlıkların ve isimlerin yerine kullanılan sözcüklere zamir (adıl) diyoruz.

Zamir Çeşitleri

Zamirler, isimlerin yerini tutma şekillerine ve yerini tuttukları isimlere göre çe­şitlere ayrılırlar:

1)- Şahıs zamirleri

2)- Dönüşlülük zamiri

3)- İşaret zamirleri

4)- Belgisiz zamirler

5)- Soru zamirleri

6)- İlgi zamiri

7)- İyelik zamiri

Şahıs (Kişi) Zamirleri: Kişi isimlerinin yerlerini tutan sözcüklere denir. Kişi zamirleri altı çeşit olup üçü tekil, üçü çoğuldur.

Ben I.Tekil Kişi                                  Biz I. Çoğul Kişi

Sen II.Tekil Kişi                                 Siz II. Çoğul Kişi

O III.Tekil Kişi                                   Onlar III. Çoğul Kişi

Kişi zamirleri ismin hâl eklerini aldıklarında aşağıdaki biçimde karşımıza çıkarlar:

Yalın hâli -i hâli -e hâli -de hâli -den hâli
Ben Beni Bana Bende Benden
Sen Seni Sana Sende Senden
0 Onu Ona Onda Ondan
Biz Bizi Bize Bizde Bizden
Siz Sizi Size Sizde Sizden
Onlar Onları Onlara Onlarda Onlardan

1)- İşaret Zamirleri: İsimlerin yerlerini işaret yoluyla tutan sözcüklere denir. İşaret zamirleri yakında, uzakta ve en uzakta bulunan tekil ve çoğul varlıkları işaret ederek bunların yerlerini tutarlar.

İşaret zamirleri ismin hâl eklerini aldıklarında aşağıdaki biçimde karşımıza çı­karlar:

Yalın hâli -i hâli -e hâli -de hâli -den hâli
Bu Bunu Buna Bunda Bundan
Şu Şunu Şuna Şunda Şundan
0 Onu Ona Onda Ondan

Özgeçmişlerde çok fazla niteleme sıfatı kullanılmasının sebebini düşününüz.

“bu, şu, o, öteki, beriki, böylesi, şöylesi, öylesi” kelimeleri çeşitli görev­lerde kullanılır:

bu: işaret zamiri > Bunu biliyor musun? işaret sıfatı > Bu bilgiyi nereden aldın? şu: işaret zamiri > Şunu görmüştüm. işaret sıfatı > Şu eşyaları taşıyalım. o: şahıs zamiri > 0 bu akşam geç gelecek. işaret zamiri > O benim elmam. işaret sıfatı > O elma benim.

Aşağıdaki kelimeler de hem işaret zamiri hem de sıfat olarak kullanılabilir. 

İşaret zamiri İşaret sıfatı
Öteki Ötekini bana ver. Öteki kitabı ver.
Beriki Beriki sende kalsın. Beriki kaset sende kalsın
Böylesi Bövlesi. insanı rahatsız eder. Bövlesi davranışlar.
Şöylesi Şövlesi de doâru olmaz ki. Sövlesi bir tarzla vaomak.
Öylesi Öylesinden her zaman kaçarım. Övlesi insanlardan.

Bu kelimelerin sıfat mı zamir mi olduklarını anlamak için şu soruları sorarız: 

İsmin yerini mi tutuyorlar, yoksa ismi niteliyor ya da belirtiyorlar mı?

Zamirler ismin yerini tutar; sıfatlar isimle birlikte kullanılır.

Tekilleri ve çoğulları var mı?

Sıfatların çoğulları yoktur; zamirlerinse vardır.

Hâl eklerini alıyorlar mı?

Sıfatlar hâl ekleri almaz, zamirler alır.

Belgisiz Zamirler: Yerlerini tuttukları isimleri belli belirsiz bildiren sözcüklere denir. Biri yukarı doğru koştu.

Birkaçını birden midesine indirdi.

Herkes ona dikkat etsin.

Herbiri başka bir alem.

Berikiler kalsın, ötekiler gitsin.

Soru Zamirleri: İsimlerin yerlerini soru yoluyla tutan sözcüklere denir. Soru zamirlerinin başlıcaları şunlardır:

Kim – Kim var orada?

Ne – Pazarda ne satılıyordu?

Nereye – Nereye gitmeli?

Hangisi – Yarışçılardan hangisi birinci oldu?

Hangimiz – Haydi, hangimiz daha hızlı okuyoruz?

Hanginiz – Hanginiz daha ağır?

Hangileri – Hangileri, hangilerini yendi?

Kaçımız – Kaçımız hergün ödevimizi yaparız?

Kaçınız – Kaçınız çantasını evde unuttu?

Ne kadar – Net ağırlığı ne kadar geldi?