Zâhir (İslam) Nedir?

Zâhir; görünen, varlığında hiç şüphe olmayan, varlığı her şeyden âşikâr olandır. Her yaratık, yaratanının görülen bir şâhididir.

Adın geçtiği Kur’an âyetleri

Allah’ın bu adı şu Kur’an âyetlerinde geçmektedir:

(57:3) O, evvel ve âhirdir. Zâhir ve bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.