YILDIRIM BAYEZİT DÖNEMİ NEDİR?

YILDIRIM BAYEZİT DÖNEMİ (1389 – 1402):

A) Anadolu Türk Birliğini Kurma Çalışmaları:
Taht değişikliğinden faydalanarak Osmanlı aleyhine faaliyetlere girişen Anadolu beylikleri üzerine yürüyen Yıldırım Bayezit 1390’da Germiyan, 1391’de Aydın, Saruhan, Hamit ve Menteşeoğulları’nı, 1392’de Candaroğulları’nı (Sinop hariç), 1397’de Akçay Savaşı’yla Karamanoğulları’nı, 1398’de Kadı Burhanettin Devleti’ni topraklarına katarak Anadolu Türk Birliğini ilk kez kurmuştur.

Not: Anadolu Beylerbeyliğini kurarak beylerbeyliği sayısını ikiye çıkarmıştır.

B) İstanbul Kuşatmaları:
Yıldırım Bayezit İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahıdır. İstanbul’u birkaç kez kuşatmış ve bu amaçla Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır. Fakat Karamanoğulları’nın saldırıları, Niğbolu savaşı ve Timur tehlikesi yüzünden kuşatmalara ara vermek mecburiyetinde kalmıştır.Bizans ile bir anlaşma yapılarak Sirkeci’’e bir Türk mahaalesi kurulmuş,Kadı tayin edilmiş ve yıllık haraç artırılmıştır.

C) Niğbolu Savaşı (1396):
Bizans’ın yardım isteği, Papa’nın kışkırtmaları ve Osmanlılar’ı Balkanlar’dan atmak istemeleri neticesinde ilk kez Avrupa’nın büyük devletlerinin de katıldığı ortaçağın Osmanlı’ya karşı düzenlenen en büyük Haçlı Seferi olan Niğbolu Savaşı meydana gelmiştir. Haçlılar büyük bir bozguna uğramışlar ve uzun süre yeni Haçlı Seferi düzenlenememiş(1444’e kadar), Osmanlılar’ın Balkanlar’daki hakimiyeti güçlenmiştir.Bulgar Krallığı ortadan kaldırıldı.Yıldırım’a Sultan-ı İklimi Rum unvanı verildi.

D) Ankara Savaşı (1402):

Sebepleri:
1) Karakoyunlu Kara Yusuf ve Celayirli Ahmet’in Yıldrım’a sığınması
2) Anadolu beylikleri beylerinin Timur’a sığınarak O’nu kışkırtması
3) Aralarındaki sert mektuplaşmalar
4) Timur’un Sivas’ı ele geçirip yağmalaması
5) Yıldırım’ın Erzincan çevresini ele geçirmesi
6) İki hükümdarın da cihan hakimiyeti düşüncesine sahip olması
7) Timur’un Çin seferi öncesinde batısını güvenlik altına almak istemesi

Sonuçları:
1) Karatatarlar’ın ve Anadolu beylikleri kuvvetlerinin ihanetine uğrayan Osmanlı mağlup olmuş,
2) Anadolu’yu ele geçiren Timur, İzmir’e kadar ilerlemiş ve burayı Haçlılar’dan almış,
3) Esir düşen Bayezit, bu hayata dayanamayarak ölmüş,
4) Anadolu beylikleri (Karesi ve Eretna hariç) yeniden kurulmuş,
5) Kardeşler arası taht kavgaları (Fetret devri) başlamış,
6) Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiş,50 yıl kadar duraklamasına neden olmuş
7) İstanbul’un alınması ve Bizans’ın yıkılması gecikmiş,
8) Balkanlar’daki ilerleyiş durmuştur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.