Yetişkin Köpekler Ne Yer?

köpek
Yetişkin Bir Köpek

Bir köpek almaya karar verdiniz fakat köpeğinizi nasıl ve ne ile besleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Aşağıdaki yazımızda köpekler ne yer?, köpekler nasıl beslenir? sorularına cevap bulabilirsiniz.

Köpekler Ne Yer?

Beslenmede asıl olan besinlerdeki yaşam payı ve daha sonrada gelişim payının belirlenmesidir. Köpeklerde tüm canlılar gibi hayatlarını devam ettirecek bir miktar yiyeceğe ve enerjiye zorunlu olarak ihtiyaç duyarlar.

Bu enerji; gıdalardaki protein, karbonhidrat ve yağların belirli oranlarda vücutta girdiği kimyasal tepkimeler sonucu açığa çıkar. Yiyecekler içindeki protein kaynağı önemlidir. Hayvansal protein, tercih edilenidir, çünkü besin değeri fazladır. Bitkisel protein kaynakları kullanılarak hazırlanan gıdalarla uzun süre beslenen köpeklerde ishal gibi sindirim sistemi problemleri yaşanabilir.

Beslenmede öncelikle köpeğin yaşam payını sağlamak esas alınmalıdır. Daha sonra da köpeğin ırk, boyut, cinsiyet, vb. özellikleri dikkate alınarak gelişim payı belirlenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da köpeğin aktivitesi olma­lıdır. Ev içinde yaşayan bir köpekle bahçede yaşayan veya avcılık yapan bir köpeğin enerji gereksinimi farklı olacağından günlük alması gereken mik­tarda farklılık gösterecektir.

Çevre koşulları da verilecek mamanın miktar ve niteliğinde önem taşımak­tadır. Soğuk bir ortamda yaşayan köpeğin günlük enerji ihtiyacı fazla ola­cağından karbonhidrat ve yağ oranının daha fazla olması gerekir.

Küçük boy ırklarda (1-10 kg arası ) beslenme

Küçük ırk köpekler, yetişkin canlı ağırlığına 8-12 ayda erişirler. Orta ve büyük boy ırklara oranla daha aktiftirler ve fazla enerji harcarlar.

Orta boy ırklarda (10-25 kg arası) besleme

Orta boy ırk köpekler, yavru ağırlıklarının yaklaşık olarak 50-60 katı bir yetişkin ağırlığına ulaşırlar. Gelişimleri yaklaşık 18 aylık oluncaya kadar devam eder. Gelişim döneminde uygun ve dengeli bir beslenme ile erişkin ağırlığı kazandırılmalı ve aşırı kilo artışı önlenmelidir.

Büyük boy ırklarda ( 25 kg üzeri ) beslenme

Büyük ırk köpeklerde gelişim süreci, küçük ve orta boy ırk köpeklere göre daha uzun sürer. Bu süre yaklaşık olarak 18-24 aylık oluncaya kadar devam eder ve erişkin ağırlığını kazanır. Bu nedenle kilo almasını engellemeli ve gereğinde hızlı büyümesi kontrol altında tutulmalıdır.

Beslenmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

♦ Yetişkin bir köpeğin gıdasında yüksek oranda protein, karbonhid­rat ve yağ bulunmasına dikkat edilmelidir.

♦ Günde bir öğün beslenmelidir. (Öğün sayısı, miktar aynı kalmak koşulu ile en fazla ikiye çıkarılabilir)

♦ Temiz su sürekli bulundurulmalıdır.

♦ Aktivitelerden hemen önce ve sonra yemek verilmemelidir.

♦ Özel faaliyetleri olan bir köpekse (koşucu, polis köpeği, av köpeği vb.) uygun diyetler hazırlanmalı ve gerekli takviyeler yapılmalıdır.

♦ Kalsiyum ve fosfor oranının dengeli olmasına dikkat edilmelidir. Aşırı ve oransız kalsiyumun kireçlenmelere neden olabileceği unu­tulmamalıdır.

♦ Irkına özgün erişkin ağırlığının korunmasına dikkat etmeli, aşırı ki­lo alması veya aşırı zayıflaması önlenmelidir.

♦ Sindirilebilirliği yüksek gıdalar tercih edilmelidir.

♦ Selülozun gıdalarında yeterli miktarda bulunması sağlanmalıdır. Böylece bağırsakların çalışması uyarılacağı için sindirim sistemi hızı artırılmış olacaktır. Ayrıca selüloz doygunluğu artıracaktır.

♦ Gıdalarında yeterli vitamin ve mineraller bulundurulmalıdır.

♦ Köpeklerin sindirim sisteminin, laktozu (süt şekeri) sindiremediği dikkate alınmalı ve gıdalarında bulundurulmamalıdır.

♦ Gıda değişimi yapılması gerektiğinde, değişim ani olarak değil, ya­vaş ve günlük artırımlar şeklinde yapılmalıdır.

Hamile Köpeklerde Beslenme

Tüm canlılarda olduğu gibi, köpek­lerde de hamilelik özel bakım gerek­tiren istisnai bir devredir. Bu dö­nemde hamile köpeğin besinlerinde­ ki normal “yaşam payı” ihtiyacı daha yüksektir. Hamilelikte; vücut ağırlığı ve yağ miktarında artış, aktivitelerde azal­ma gözlenir.

Hamile bir köpeğin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken konuları şöyle sıralayabiliriz;

♦ Öncelikle düzenli ve dengeli bir beslenme, hamile köpekler için çok önemlidir.Yemeğin miktarı ve mümkünse öğün sayısı arttırıla­rak verilmelidir.

♦ Protein oranı yüksek, yağ oranı dengeli gıdalar tercih edilmelidir.

♦ Temiz ve yeterli su sürekli bulundurulmalıdır.

♦ Gerekli mineral ve vitaminlerin takviyesi yapılmalıdır, (veteriner hekim önerisi ile)

♦ Hamile köpekler kilo almaya meyillidir. Annenin aşırı kilo artışı, güç doğum olasılığı dikkate alınarak önlenmelidir. Bu amaçla be­sinlerdeki dengeyi korumalı ve aşırı olmayan düzenli yürüyüşler yaptırmaya özen gösterilmelidir.

♦ Hamilelik ilerledikçe artan yavru hacmi nedeniyle midenin alanı küçüldüğünden tek seferde fazla yemek vermek rahatsızlanmasına neden olabilir. Sık sık ve daha az miktarlarda yedirmek daha doğ­ru olacaktır.

♦ Enerji kaynağı olarak kullanılan karbonhidratların, gıdalarında ye­terli düzeyde olmasına özen gösterilmelidir. Mısır, buğday, pirinç, vb. bu amaçla verilebilecek gıdalar arasındadır.

♦ Hamilelik döneminde gerekli olan günlük enerji ihtiyacı belirlenirken, annenin vücut ağırlığı, ırkı, aktivitesi, çevre ısısı ve biliniyorsa yavru sayısı gözetilmelidir.

♦ Doğumdan önceki son günlerde yemek tüketiminde azalma olur. Bazen de son 24 saatte tamamen durabilir. Bu durum normal sayılabilir. Doğumdan sonraki ilk günde yiyecek tüketimi az olabilir. Ancak bol su vermeye dikkat edilmelidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir