YEREL YÖNETİMLERDE STARATEJİK PLANLAMA

*Stratejik yönetimin temelini oluşturan 4 temel sorun şimdi neredeyiz/ nereye gitmek istiyoruz/ oraya nasıl gidebiliriz/ başarımızı nasıl değerlendiririz.

*Türkiye de kamu yönetiminde yeniden yapılanma süreci 2003 yılında başlamıştır.

*Türk kamu yönetiminde ikinci kez stratejik plan hazırlayan ilk kuruluş belediyeler-il özel idaresi.

*Stratejik planlar 5 yıllık olur. Stratejik planlama modelinin son halkası faaliyet raporudur.

*Dış ve iç çevre koşullarının belirlenmesinde kullanılan yöntem SWOT analizidir. SWOT ta Güçlü ve zayıf yanların belirlenmesine iç analiz denir.

*Türkiye de belediyelerin stratejik plan yapabilmesi için gerekli koşul nüfusun 50000 üzerinde olmasıdır. Bu şartlara haiz belediyelerin plan hazırlama süresi 1 yıldır..

*Türkiye de yerel yönetimler için örgütsel stratejik planlama sırası Stratejik plan/ Performans programı/ Faaliyet raporu..

*Venezuella kamuda stratejik planlama yapmayı kabul etmez..

*Kalkınma bakanlığı verilerine göre Türkiye de nüfusu 50 binin üzerinde 251 belediye vardır.

*Kamu yönetimi kontrol kanununa göre üst düzey yönetici olanlar müsteşar/ vali/ belediye başkanı..

*Örgüt çalışmalarından etkilenen ve örgütü etkileyen birey veya kuruluşlara paydaş analizi denir.