Yerel Saat Nedir?

Bir meridyen üzerinde Güneş’in gün içindeki konu­muna göre belirlenen saate yerel saat denir. Örne­ğin, meridyenin Güneş’in tam karşısına geldiği öğ­le vaktinde, meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat 12.00 kabul edilir. Namaz ve iftar vakitle­ri her yerin yerel saatine göre ayarlanır.
Dünya’nın günlük hareketi sırasında, meridyenler, Güneş’in önünden 4’er dakikalık arayla geçtiğin­den, iki nokta arasındaki yerel saat farkı, aralarında­ki meridyen farkının 4 dakikayla çarpılmasıyla bulu­nur. Bunun için su formüller uygulanır:

Verilen merkezler aynı yarım kürede ise aralarında­ki boylam farkını bulmak için, derecesi büyük olan boylamdan, derecesi küçük olan boylam çıkarılır. Verilen merkezler farklı yarım kürelerde ise aradaki boylam farkı, boylam dereceleri toplanarak bulu­nur. Bulunan fark, 4 dakika ile çarpıldığında yerel saat farkı bulunur.

Dünya, ekseni etrafında saat yönünün tersi yönde döndüğünden Güneş doğuda önce doğar ve ön­ce batar. Bu nedenle yerel saat doğuda daima ile­ridir.

yerel-saat