Yerel Alan Ağı (LAN) ve Ağ Topolojisi Kavramı
Yerel Bilgisayar Ağları (LAN, Local Area Networks) birbirine yakın, bilgisayar sistemlerinin birbiri ile bağlanmasıyla oluşturulur. Yüksek hızlı, küçük alanları (bir bina, bir firma, bir departman, bir oda) kapsayan bir veri ağıdır. Yerel ağ içinde bilgisayarlar (iş istasyonu), yazıcılar, çiziciler, CD-ROM sürücüleri ve diğer çevre birimleri yer alabilir. LAN’lar bilgisayar kullanıcılarına, uygulamalara ve cihazlara ulaşım, bağlı kullanıcılar arasında dosya değişimi, bilgiye daha kolay, daha hızlı erişim, elektronik posta ve diğer uygulamalar yoluyla haberleşme, böylece daha hızlı karar alma gibi çeşitli avantajlar sağlar. Yerel ağlar kablolu (LAN) veya kablosuz (WLAN) olabilmektedir.
LAN’lar; yazıcı, tarayıcı gibi pahalı donanımlar, uygulama programları ve daha önemlisi kullanıcıların işlerini yapmaları için gerekli bilgi gibi hayati kaynakları elektronik olarak paylaşmalarına imkân sağlar. LAN’ların tek dezavantajı sadece birbirine yakın bilgisayarlar için kullanılabilmesidir.
Topoloji, ağ içindeki bilgisayarların fiziksel düzenidir. Başlıca topoloji tipleri olarak bus (doğrusal), ring (halka) ve star (yıldız)

İnternet üzerinden doğrusal, halka ve yıldız topolojisindeki ağ sistemleri hakkında bilgi edininiz.
sıralanabilir. Topoloji bilgisayarların birbirine nasıl bağlandığını ve nasıl iletişim kurduklarını tanımlar. Bir ağın fiziksel topolojisi kabloların, bilgisayarların ve diğer çevre birimlerinin konfigüras-yonunu belirtir.
Topoloji iki farklı bölümde incelenebilir:
1. Fiziksel Topoloji: Fiziksel topoloji, aralarında ağ kurulu bir grup bilgisayarın fiziksel görünümüdür. Kabloların bilgisayarlar arasında nasıl dolaştığı, bilgisayarların birbirlerine nasıl bağlandığı gibi gözle görülen kısım fiziksel topolojiyi belirler.
2. Mantıksal Topoloji: Mantıksal topoloji kabloların bağlantı şeklinden bağımsız olarak bilgisayar ağlarının veriyi nasıl ilettiklerini açıklar.
Topoloji, aslında tek başına ağ ile ilgili birçok konuya açıklık getirmez. Örneğin; kullanılan kablonun tipi, maksimum uzunluğu, bilgisayarların kablonun kullanımda olup olmadığını nasıl tespit edecekleri gibi konular sadece topoloji ile açıklanmaz. Ancak zaman içinde piyasa şartlarının da etkisi ile standartlar oluşmuştur. Değişik topolojileri kullanan değişik ağ sistemleri vardır. Bu teknolojiler Ethernet, Token Ring veya FDDI gibi isimlere sahiptir.

Her ağ teknolojisi; kullandığı topolojiyle beraber, kullanılacak kablo tipi, maksimum uzunluk, bant genişliği gibi konulara da açıklık getirir.

Yerel_Alan_Aglari