Yazılım Çeşitleri Kısaca Nelerdir

Yazılım Çeşitleri, Yazılım Çeşitleri Hakkında Bilgi Bulunduran Paylaşım Platformu

YAZILIM ÇEŞİTLERİ

Yazılımlar üç grupta toplanır. Bunlar, sistem yazılımları, derleyici yazılımlar ve uygulama yazılım­larıdır.

1.    Sistem Yazılımları (System Software) (sistem softveyır)

Bilgisayarı yöneten ve denetleyen programlardır. Bilgisayarın açılmasıyla devreye girerler. Bilgisayarın kapanmasına kadar olan tüm işlemleri yönetir, denetler ve aktif olarak çalışır. Bu yazılım­lara örnek olarak; Windows 95, Windows 98, MS-DOS işletim sistemi, UNIX, CP/M, OS/2 işletim sis­temleri gösterilebilir.

2.    Derleyici Yazılımlar (Translator Software) (tıransletır softveyir)

Programcılar tarafından yazılan çeşitli amaçlara yönelik programları derleyen (compilers) (kom- paylırs) ve yorumlayan (interpreters) (intırpıraytırs) programlara derleyici yazılım denir. Bazı programla­ma dilleriyle yazılan programları bilgisayar diline dönüştüren yazılımlara derleyen diğerlerine ise yorum­layan yazılımlar denir. Örneğin; Cobol diliyle yazılan programları dönüştüren yazılıma “Cobol” derleyi­cisi ve Basic programlama diliyle yazılan programı dönüştüren yazılıma da “Basic yorumlayıcısı” den­mektedir.

Derleyici ve yorumlayıcı yazılımlar, birtakım işlemleri kolaylaştırmak, tekrarlardan kaçınmak amacıyla yazılan programlar olup, programcının herhangi bir dilde yazdığı programı bilgisayar işletim sisteminde kullanabileceği hâle getirir.

3.    Uygulama Yazılımları (Application Software) (eplikeyşın softveyir)

Programcılar tarafından herhangi bir dilin mantığıyla yazılmış olan yazılımlardır. Bunlar kul­lanıcının verdiği verileri işler, değerlendirir ve sonuçlandırırlar. Uygulama yazılımları, yorumlayıcı ve der­leyiciler yardımıyla işletilirler. Bu yazılımlar günümüzde bir çok iş yeri ve kurumda kullanılmaktadır. Muhasebede kullanılan “Genel muhasebe” paket programları, “Çek-Senet takibi” programları, Hastahanelerde “Hasta İzleme” programları, okul idarelerinde kullanılan “Okul yönetim” programları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Günlük yaşamda her yerde sonuçlarıyla karşılaştığımız uygulama programlarıdır. Bankada, hastahanede, iş yerinde, alışverişte belge almak ve vermekte kullanılan prog­ramlar, birer uygulama programlarıdır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir