Yasayan değerlerimiz ve karakter eğitimi

Yasayan değerlerimiz ve karakter eğitimi

Küreselleşen dünyamızda, kişisel dinamiklerin her gün daha da önem kazandığı bir gerçektir. Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, ahlaki değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla gerçekleşebilir. Aynı şekilde milli ve manevi dinamikleri kendi bünyesinde yaşatmayan bir toplum sürekli kan kaybetmektedir. Kişilerin bunları gerçekleştirebilmesi için gerekenler öğretilebilir. Ahlaki değerleri bilen ve bu değerlere sahip olan kişiler yaşamda başarı kazanmış kişilerdir.
Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, etik değerlerin eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Etik değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.
“Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi” bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir. Karakter Eğitimi bireyin kendi kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin kazandırılması için öğrenme ortamlarının yaratılmasıdır. Yaşayan Değerler ve Karakter eğitimi, öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmelerine, neyin doğru olduğuna yönelik yorum yapmalarına ve bunu davranışa dökmelerine olanak sağlanmasıdır. Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitimi ile çocuklarımıza toplumsal değerlerinin kazandırılmasının yanı sıra yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözme, muhakeme teknikleri gibi becerileri de kazandırmayı hedefliyoruz.
• Grup oyunları
• Oyun Gözlem Etkinlikleri
• Yaratıcı Düşünceyi geliştirmeye yönelik etkinlikler
• Problem Çözme becerisini kazandırmaya dayalı faaliyetler
• Sosyal Becerileri geliştirmeye ve toplumsal kuralları kazandırmaya yönelik grup çalışmaları
Ayrıca Yaşayan Değerler ve Karakter Eğitiminin amacı; öğrencilere temel insani değerleri kazandırma, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak. Her seviye için kazandırılması öngörülen karakter değerleri belirlenmiştir. Yaşayan Değerler ve Karakter ; var olan şeyleri ve süreçleri evrenin bir parçası yapan anlam kalıplarıdır. Özgürlük, sorumluluk gibi değerler aracılığı ile kendimizi büyük bir yapının parçası olarak algılarız ve özdeşleşiriz. Bu anlamlar ağı içerisinde hayata insana ve evrene anlamlar yükleyecek bir bilinç kimlik ve kişilik kazanırız. Başkaları ile kurduğumuz ilişkilerde değerler aracılığı ile kendi varlığımızın ve gerçekliğimizin boyutlarını keşfederiz.
Yaşayan Değerler ve Karakter, yaşantıları, eylemleri ve dünyayı sadece yaşanır kılmaz aynı zamanda anlamlı ve değerli kılar. Değerler toplumdan topluma veya zaman içerisinde değişiklikler gösterir. Yaşayan Değerler ve Karakter ilişkin eğitim bebeğin doğduğu andan itibaren ilk bulunduğu çevre olan ailede başlar. Aile içindeki bireyler özellikle anne ve baba çocuğun ilk olarak model olarak aldığı ve taklitlerle doğru davranışları öğrenmeye çalıştığı kişilerdir. Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitimin başladığı dönemlerde de model alınan ve taklit edilen örnekler genişleyerek çoğalacaktır. Çocuklar değerleri sosyalleşme dediğimiz kavramın içinde sosyalleşerek öğrenmeye ve içselleştirmeye devam edeceklerdir. Yaşayan Değerler ve Karaktere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam eder. Değerler aşağıdaki gibidir:
* SAYGI
* SEVGİ
* CÖMERLİK
* YARDIM SEVERLİK
* DÜRÜSTLÜK
* TEMİZLİK
* SABIR
* SORUMLULUK
* MERHAMET
* VEFALI OLMAK
* VATAN-MİLLET-BAYRAK SEVGİSİ
* TARİHİ ŞAHSİYETLERİMİZ
* YAŞAYAN KÜLTÜREL MİRASIMIZ

 

yasayan_degerlerimiz

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.