Yasama Kısaca Nedir? Yasama Yetkisini Kim Kullanır?

Yasama Kısaca Nedir? Yasama Yetkisini Kim Kullanır?,Yasama Kısaca Nedir?,Yasama Yetkisini Kim Kullanır?,Yasama Nedir

Yasama Kısaca Nedir? Yasama Yetkisini Kim Kullanır?

YASAMA NEDİR?

Yasama; Kanun yapma, kanun değiştirme ve kanun kaldırma işlemidir.

♦     Anayasa’nın 7. maddesine göre “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez.”

♦     Anayasa’nın 75. maddesine göre, “Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur.”

♦     Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler.

♦     Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,göreve başlarken şu şekilde andiçerler:

► “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütün­lüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılap­larına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; bü­yük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

♦     1982 Anayasası milletvekilliği sıfatının seçimle kazanılacağını öngörmek­tedir. “Andiçmenin” veya “Andiçmemenin” milletvekili sıfatının kazanılması üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 35’inci maddesine göre,“il seçim kurulu başkanı alınan sonuçlara göre,o se­çim çevresinde, siyasi parti aday listelerinden ve varsa bağımsız adaylardan seçilenleri tespit eder ve tutanağın bir suretini o seçim çevresinde ilan et­tirir. Diğer suretini ise bir hafta süreyle il seçim kurulunun kapısına astırır”.

Yasama Dönemi: İki seçim dönemi arasında geçen süredir. Bu dönem 4 yıldır.

Yasama Yılı: Yasama yılı takvim yılından farklı olup 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren süredir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir