Yargılar Arası İlişkiler Nedir?

Yargılar Arası İlişkiler Nedir?,Yargılar Arası İlişkiler Hakkında Bilgi,Yargılar Arası İlişkiler Anlamı,Yargılar Arası İlişkiler

Yargılar Arası İlişkiler Nedir?

Kimi zaman bileşik yapılı cümlelerde, kimi zaman sıralı ya da bağlı cümlelerde, kimi zaman da bağımsız cümleler arasında (bir paragraf içinde) mantıksal ilişkiler oluşur. Bu ilişkilerin adlandırılması, cümlelerin ve paragrafın anlaşılmasını kolaylaştırır. Mantıksal ilişki içermeyen “bileşik, sıralı, bağlı cümleler ya da paragraflar” oluşturulamaz.

Örneğin;

Ali hastaydı ve sanatçı toplumun sözcüsü olmalı… yargıları mantıksal ilişki içermediklerinden birbirine bağlanamaz.
Çok akıllı olduğundan midesi bulanmıştı.
O gün ders çalışıyorduk. Bir kelebek suya düştü. Yoksul adam sokakta yatmaya başladı. Kırlangıç, bir böceği yakaladı.

Oysa;

Yağmur başlamıştı. Kedi yavrusu ıslandı. Aysel, kedi yavrusuna acıdı. Kucağına aldı. Eve götürüp kuruladı. Karnını doyurup onunla oynamaya başladı.
Ali hastaydı. İki üç gün evden çıkmadı. Yapılacak en iyi iş kitap okumak, dedi. “Sanata Bakış” adlı bir kitabı okumaya başladı. Bir cümle ilgisini çok çekmişti: “Sanatçı toplumun sözcüsü olmalı.”

Bu paragrafta altı çizili cümleler arasında doğrudan bir ilişki kurulamıyor. Araya mutlaka başka cümlelerin (yargıların) girmesi gerekiyor. Ancak o zaman mantıksal bir bağ kurulabiliyor. Sonuç olarak, bileşik, sıralı, bağlı cümleleri ya da bir paragrafı oluşturmak için yargılar arasındaki ilişkilerin iyi bilinmesi gerekir.

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir