Yargı Harçlarından İstisna Tutulan Konu ve İşlemler

Yargı Harçlarından İstisna Tutulan Konu ve İşlemler

Dava konusu 50 TL’yi geçmeyen dava ve takipler, sulh mahkemesince vasi ataması, hakimin reddi talebinin kabulü ve hakimin çekinmesine ait kararlar, cumhuriyet savcılarının hukuk mahkemelerine açtığı davalar ve kanun yolu başvuruları ile ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları, iptal ve ıslah kararları ile bu kararlara dayanılarak yapılan işlemler, yetkili makamların isteyecekleri ilam suretleri-sair evrak suretleri, ayda 100 TL’yi geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, icra mahkemelerinin cezaya ilişkin kararları ile bu kararların temyizi işlemleri, kiracının kira borcunu ödememesi üzerine hapis hakkının kullanımı sırasında gerçekleştirilecek defter tutma işlemleri.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir