Yapım kuşağı nedir?

Yapım kuşağı nedir?

Düzen kuşağında düşüncenin başlangıcında tasarım yapmayı öğrenen öğrenciler, kurgu kuşağında sonsuz hayal etme ve kurgulama yeteneklerini yazarak ve çizerek kendilerinin ifade ettiler. Yapım kuşağında ise günümüz teknolojisiyle yapma kaygısıyla var olan teknolojiyle kendi yaşantılarına ve çevresinde gözlem yaparak hayatı kolaylaştırma ve var olan ürünleri yeniden inove ederek farklı tasarım yapmayı öğrenirler.

Öğrenci isterse tasarımın uygulamasını yapar. Öğrenci çevresinde var olan ve günümüz şartlarında çalışabilecek bir sorunu yâda geliştirmek istediği bir konuyu ele alır. Yapım aşamasında ya çalışan gerçek bir üretim yapar yâda ürünün maketini gerçekleştirir. Gerçekleştireceği ortam yoksa başkasından da destek alabilir. Önemli olan fikrin öğrenciye ait olmasıdır. Tüm olumsuzluklara rağmen ürünü gerçekleştirme aşamasında sıkıntı yaşarsa süreçte değerlendirilebilir.

Dersin temel hedefi öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre tasarım yapması veya kullandığımız bir nesneyi daha kullanışlı hale getirmek için değişiklikler yapmaktır. Tüm çalışmalar tasarım sürecine göre yapılır.

Yapım kuşağı hedefleri?

Ø Öğrencilerin diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürün ile ortaya çıkarma,

Ø Teorik bilgiyi tasarım sürecini kullanarak yaşamında var olan sorunu çözmek için kullanma

Ø İçinde yaşadığı dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler karşısında olumlu tutum geliştirmeleri,

Yapım” Kuşağında Öğrenciler

6. SINIFTA: Sorundan çözüme ulaşmada tasarım sürecini yaşayarak somut ürünler ortaya koyarlar.

7. SINIFTA: Çalışmalarına yeni duygu ve düşüncelerini katarak tasarım sürecini bir sorunun çözümünde yaşarlar.

8. SINIFTA: Ortaya çıkardıkları ürüne yönelik tanıtım ve pazarlanabilir kılmak için inovasyon ve pazarlama etkinliği yaparlar.

Tasarım Süreci

tasarim_sureci

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ödev Ödev