Yansıma Kısaca Nedir? Yansıma İle İlgili Örnekler

Yansıma Nedir?, Yansıma Ne Demek?, Yansımanın Tanımı, Yansıma, Yansıma Örnekleri

Yansıma Kısaca Nedir? Yansıma İle İlgili Örnekler

YANSIMA

Doğada bulunan seslerden taklit yoluyla oluşturulan sözcüklerdir.

Ağacın en büyük dalı fırtınada çatırdayarak kırıldı. Çocuk, elindeki balonu iğneyle patlattı.

Bu cümlelerde, çatırdayarak ve patlattı sözcükleri “çat” ve ‘pat seslerinden türediği için yansımadır.

Aşağıdaki cümlelerde renkli sözcükler birer yansıma örneğidir.

 

Köyün şırıl şırıl akan deresinde balık tuttuk.

Köpek birden havlayınca çok korktuk.

Öğretmen, “Aranızda fısıldaşmayın.” dedi.

İçeriden gelen tıkırtının nedeni küçük kediymiş.

NOT:  Sesten türemeyen, yansımayı andıran bazı söz cüklere dikkat etmek gerekir. Aşağıdaki cümleler de koyu harflerle yazılmış sözcükler, ses taklidi yoluyla oluşmadığından yansıma değildir.

Ötüşen kuşlar yem kapmak için adeta yarışıyordu. Odadan bir ışıltı dışarı yayılıyordu.

ÖRNEK:  Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan türe­miş bir sözcük vardır?

A)- Getirdiği kutudaki kitapları tek tek inceledi.

B)- Annesi çocuklara, “Eve gelin!” diye seslendi,

C)- Rüzgarın uğultusu gittikçe artıyordu sanki.

D)- Aniden çıkan araba onu neredeyse ezecekti.

E)- Evin önündeki alanı dün süpürmüştüm.

Çözüm: C seçeneğinde geçen “uğultusu” sözcüğü, “gürültü­lü, boğuk ve anlaşılmaz ses, uğuldama sesi” anla­mında rüzgarın çıkardığı sesin taklidi sonucu oluştu­rulmuştur. Dolayısıyla “uğultu” sözcüğü, yansıma bir sözcüktür. Diğer seçeneklerde, bir sesin karşılığı olan sözcük bulunmamaktadır.

Cevap C

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir