Vücudumuzun bilmecesini çözelim ünitesi özeti nedir?

Vücudumuzda sert bir yapıya sahip, kemiklerden oluşan bir iskelet vardır. İskeletiniz, size desteklik sağlamasının yanında iç organlarınızı dış etkilerden korur; eklemler ve kasların yardımıyla hareket etmenizi sağlar.
İskeletinizin temel kısımları şunlardır:
* Kafatası * Omurga * Göğüs kafesi * Kollar ve bacaklar

İskeleti meydana getiren kemikler 3 çeşittir:
* Uzun kemikler * Kısa kemikler * Yassı kemikler

Tüm kemikler birbirine eklemlerle bağlanır. Eklem, iki kemiğin birbirine bağlandığı yerdir. Kemiklerin hareketi eklemlerin yardımıyla gerçekleşir. Ancak eklemler ve kemikler tek başlarına hareket için yeterli değildir. Kemiklere bağlı bulunan kasların da harekette önemli rolü vardır. Kaslar ve kemikler hareketi sağlayan yapılar olmalarının yanında vücuda şeklini de verir.
Kaslar lifli yapıdadır. Bu liflerin kasılıp gevşemesi kasın hareketini sağlar. Egzersizle beslenme, kas ve kemik gelişimini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Ancak, bu gelişimi olumsuz etkileyen bazı faktörler de vardır. Bunlara örnek olarak;
* Ağır yük taşıma,
* Yanlış oturuş biçimi,
* Uzun süre hareketsiz kalmak,
* Tek elimizle eşya taşımak verilebilir.
Vücudumuz hareket etmek için besine ve oksijene ihtiyaç duyar. Oksijen vücuda soluk alma sırasında girer. Hava sırasıyla;
* Burun * Yutak * Gırtlak *Soluk borusu * Akciğerden geçer
Her soluk alışta akciğerler genişleyerek havanın girişini kolaylaştırır. Soluk verme sırasında zararlı olan karbondioksit vücuttan uzaklaştırılır. Bu sırada akciğerlerin daralması havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırır.
Doğru soluk alıp vermek için burnu kullanmak önemlidir. Çünkü burun sahip olduğu kıllar ve sıvılar sayesinde toz ve mikropları tutar.
Vücudumuz için gerekli besini ve oksijeni kan taşır. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan kalp ile damarlardır. Damarlar, kanın içinde dolaştığı borucuklar, kalp ise kanı bu borucuklar içinde dolaştıran pompadır. Kalp, çok güçlü bir şekilde kasılarak kanı damarların içine iter. Belli bir hız kazanan kan yaklaşık 45 saniyede tüm vücudu dolaşır.
Kalbin her bir kasılışına nabız denir. Doktorlar nabzı dinlemek için stetoskop adı verilen bir alet kullanırlar. Nabız kişinin yaşına, cinsiyetine ve egzersiz yapıp yapmadığına göre değişir. Normal bir insanın dakikadaki nabzı 60-80, soluk sayısı 16-17’dir. Bu sayılar kişi egzersiz yaptığında artar. Nabız dakikada 200’e, soluk sayısı ise dakikada 60’a kadar çıkabilir.