Vizyon ve Misyon Nedir? Nasıl Belirlenir

Vizyon Nedir?, Misyon Nedir?, Vizyon ve Misyon Nasıl Belirlenir?, Vizyon ve Misyon Nedir?, Vizyon Ne Demek?, Misyon Ne Demek?

Vizyon ve Misyon Nedir? Nasıl Belirlenir

Vizyon ve Misyonun Geliştirilmesi

Strateji oluşturma aşaması işletmenin vizyonunun ve misyonunun ortaya konulma­sıyla başlar. Vizyonun ifade edilmiş, yani yazılı haline vizyon bildirgesi, misyo­nun yazılı haline ise aynı şekilde misyon bildirgesi adı verilmektedir.

Vizyon bildirgesi: Vizyonun yazıya dökülmüş hali.

Misyon bildirgesi: Misyonun yazıya dökülmüş hali.

Bugün pek çok işletme stratejik planlama faaliyetlerine “Biz ne olmak istiyoruz” sorusuyla başlar. Bu soruya verilen cevap aslında işletmenin vizyonunu ifade etmektedir. Vizyon bildirgelerinin pek çoğu bir cümleden oluşmaktadır. Örneğin, “Türkiye’de elektronik sektöründe en yenilikçi işletme olmak” bir vizyon bildirge­sidir. Bu işletmenin belirli bir süre sonunda (örneğin 10-15 yıl içinde) bu amacına ulaşmayı yani vizyonunu gerçekleştirmeyi arzu etmektedir.

Yazılı misyon bildirgeleri işletmenin vizyonunu daha açık bir duruma getirirler (White, 2004). Misyon bildirgeleri, bir işletmeyi diğerlerinden ayırır ve varoluş ne­denlerini açıklar. Misyon bildirgesi bir işletmenin faaliyetlerinin kapsamının ürün­leri ve piyasaları açısından ifade eder. Kısaca “işletme olarak bizim işimiz nedir?” sorusunun cevabını verir. Misyon ifadesinin geliştirilmesi stratejik planların hazır­lanmasından sorumlu olan yöneticilerin, işletmenin mevcut faaliyetleri hakkında düşünmesini ve gelecekteki faaliyetlerin ve piyasaların potansiyel çekiciliği üzerin­de değerlendirme yapmasını sağlayacaktır. İşletmenin çalışanları da işletmenin iş konuları ve temel faaliyetlerinin ne olduğunu daima akılda tutacaktır.

Vizyon ve misyon bildirgeleri sayesinde tüm yöneticiler ve çalışanları işletme­nin ne yaptığı ve nereye ulaşmak istediği konusunda net bir fikre sahip olacak ve departman faaliyetlerini bunlara göre değerlendirecektir.

Vizyon ve misyon bildirgelerinin hazırlanmasından sonra dış ve iç çevrenin analizinin yapılmasına sıra gelir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir