VATANDAŞLIK HAK VE GÖREVLERİ NEDİR?

Yurdumuzda bütün vatandaşlar aynı haklara sahiptir. İnsanların kanun Önünde eşit haklara sahip olması kolay kazanılmamıştır. Bu hakların kazanılması için çok uzun ve çetin mücadeleler verilmiştir.
Vatandaşların haklarını koruma görevini devlet üstlenmiştir. Bu nedenle hakkını arayan her vatandaşın başvuracağı İlk yer devlettir.
Vatandaşlar, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Buna göre her vatandaş hür doğar ve hür yaşar. Onun bu hürriyetini kimse etinden alamaz. Buna bağlı olarak din ve vicdan hürriyetine de sahiptir.
Her vatandaş istediği dine inanmakta serbesttir. Onu bu konuda kimse zorlayamaz. Aynı şekilde her vatandaş düşünce hürriyetine de sahiptir. Kişi istediği şekilde düşünebilir. Yine herkesin bilim ve sanatı öğrenme, bu alanlarda araştırma yapma ve açıklama hürriyeti vardır. Bütün bu hak ve hürriyetler Atatürk’ün önderliğinde kurulan cumhuriyet yönetimi sayesinde elde edilmiştir.
Bu sayılanlar vatandaşın en önemli haklarından bazılarıdır. Devlet de vatandaşların bu haklarına saygı duyar. Bu hakları edinebilmeleri için ortam hazırlar ve bu hakları yok edebilecek engelleri ortadan kaldırır. Vatandaşlık görevlerine önem veren Atatürk “Hakkın bulunduğu yerde görev, görevin bulunduğu yerde hak vardır.” sözüyle vatandaşlık görevinin önemini de belirtmiştir.

Hak: Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkidir. Bu yetkilerin belirli bir sının vardır.

Sorumluluk: Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.
Özgürlük: Bireyin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesidir.
Özgürlük ile hak arasında doğrudan bir ilişki vardır. Özgürlük bütün hakların ortak kökenidir. Özgürlük olmadan hak söz konusu olamaz. Hak, özgürlüğü sağlamak için kişiye hukukun sağladığı yetkidir. Örneğin, eğitim hakkı olmayan bir kişinin dilediği bir alanda eğitim görmesi söz konusu olamaz. Çünkü eğitim hakkı, eğitim özgürlüğünü gerçekleştirmek için tanınmıştır.

Vatandaşlık: Aynı vatan toprakları üzerinde yaşayan aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan bireylere vatandaş denir. Bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de vatandaşlık hakkının kazanılması yasalarla belirlenmiştir. Anayasamıza göre, “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.”
Vatandaşlık hak ve görevlerinden bazıları şunlardır:
– Seçme ve seçilme hakkı
– Kanunlara uymak
– Vergi vermek
– Askerlik yapmak
Tüketici Olarak Haklarımızı Nasıl Ararız?
Tüketici hakları, yasayla koruma altına alınmıştır. Herhangi bir ürün satın alındıktan itibaren 7 gün içinde hiç bir gerekçe gösterilmeden geri iade edilebilir.
Tüketici hakları ihlal edildiğinde,
– Belediyelere
– Tüketici Hakları Derneğine
– Tüketici Hakları Merkezine
– Tüketici Mahkemesine
– Tüketici Sorunları İl/İlçe Hakem Heyetine
– Reklam Kuruluna başvurulabilir.
Devletin hizmet aksamalarında ise;
– Belediyelere, muhtarlıklara, Kaymakamlıklara, valiliklere başvurulabilir.