Varsayım Nedir?

Varsayım: Bir olay ya da durumu,gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi gösteren cümlelere varsayım cümleleri denir.Bu tür cümlelerde genellikle “tut ki,farz edelim ki,varsayalım ki,kabul edelim ki,düşünelim ki…”gibi ifadelere yer verilir.

Örnek:

  • İki hafta sonra işlerimizi bitirdiğimizi düşünün.
  • Farz et ki yarın Ankara’ya gideceksin.
  • Onun da senin gibi başarılı oldu.
  • Tut ki bu işi hallettin,ya sonra ne olacak?
  • Diyelim ki sınavı kazandın.