Uygulama Biçimlerine Göre Demokrasi

1. Doğrudan Demokrasi
2. Yarı Doğrudan Demokrasi
3. Temsili Demokrasi (günümüzde uygulanan yönetim şeklidir)