UNVAN GRUBU NEDİR?

UNVAN GRUBU

A-Bir şahıs ismiyle, bir unvan veya akrabalık isminden meydana gelen kelime grubudur. Bu grupta şahıs ismi başta, unvan veya akrabalık ismi sonda bulunur.
Şahıs ismi + unvan veya akrabalık ismi = unvan grubu
Ben, Feride Hanımefendi ile görüşmek istiyorum. (s.103)
Kâmran Bey, bir hafta için İsviçre’ye geldiği halde iki aya yakın bir zaman orada kalmış. (s.106)
Dilber Kalfa ile beraber bahçeye hava almaya çıkmış. (s.99)
Müjgan abla, benim taban taban zıddımdır. (s.58)
Ayşe teyzem, Besime teyzeme yazdığı bir mektupta “ Sizden ümidim yok ” diyordu. (s.58)
B-Unvan grubunda, şahıs ismiyle unvan veya akrabalık ismi eksiz olarak birleşir.
-Bunlar ne büyük iltifatlar, Kâmran Beyefendi dedim… (s.49)
Arada Neriman Hanımın da bir iki kelimesini yakalıyordum. (s.36)
-Feride Hanım… Sizin adınızda kendiniz gibi güzel emin olun. (s.32)

D-Unvan grubunun kelime grupları ve cümle içindeki kullanılışı.
a-Kelime grupları içindeki görevi.
-Merhum Seyfettin Paşanın köşkü değil mi? (Belirtili isim tamlamasının tamlayanı) (s.103)
Ben, Feride Hanımefendi ile görüşmek istiyorum. (Edat grubunun isim unsuru) (s.103)

b-Cümle içindeki görevi.
Müjgan abla benim taban tabana zıddımdır. (özne) (s.58)
Kâmran Bey, bir hafta için İsviçre’ye geldiği halde iki aya yakın bir zaman orada kalmış. (özne)(s.106)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.