Ünlü Türemesi Nedir?

“-cık, -cik” küçültme eki, tek heceli sözcüklere eklendiğinde bu ekten önce bir ünlü türer: 

az-cık > az-ı-cık                                   bir-cik > bir-i-cik
dar-cık > dar-a-cık                               genç-çik > genc-e-cik
Bu olay, Türkçede çok az sözcükte görülür.

“öpücük, gülücük” sözcüklerinde de ünlü türemesi olduğu sanılmasın. Her şeyden önce “-cık, -cik” küçültme eki, isim­lere eklenir; “öpmek” ve “gülmek” fiildir. Bu sözcüklerde türeme değil, düşme vardır. Sözcükler “-iş, -iş” eki ile isim yapılmış, sonra “ş” sesleri düşürülmüştür.

gül – üş – çük > gülücük
öp-üş-çük > öpücük